Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 27
Česká verze  English version  Deutsche Version

Oxalis corniculata L.

Šťavel růžkatý

Vědecká synonyma: Xanthoxalis corniculata (L.) SMALL
Česká synonyma: Žlutošťavel růžkatý,
Šťavelka růžkatá
Anglický název: Procumbent yellow-sorrel
Slovenský název: Kysličkovec rožkatý
Německý název: Gehörnter Sauerklee,
Horn-Sauerklee
Kód Bayer (EWRS): OXACO
Čeleď: Oxalidaceae / Šťavelovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý, dvouletý až víceletý (na obdělávané půdě většinou jednoletý), šedavě až kalně zelený plevelný druh. Kořen kůlový, zpravidla širší než lodyha, bez podzemních výhonků. Lodyhy rozprostřené, poléhavé, na konci vystoupavé, (5 -) 10 – 25 (- 30) cm vysoké, asi 1 mm široké, v dolních uzlinách kořenující, zpravidla rozvětvené, v uzlinách s jedním listem a úžlabním květenstvím nebo boční větévkou, dosti hustě chlupaté drobnými jednobuněčnými chlupy. Listy 3četné; lístky široce obsrdčité, až širší než dlouhé, 8 – 20 mm dlouhé, 10 – 23 mm široké, na vrcholu do 1/6 – 1/3 své délky vykrojené; řapík 2 – 8 cm dlouhý; palisty zřetelné, obdélníkovité, nahoře pravoúhle uťaté, stejně široké nebo i širší než řapík, chlupaté a brvité (obr.). Květenství úžlabní, zpravidla s (1 -) 2 – 6 (- 7) květy; stopky květenství 1 – 7 cm dlouhé, přitiskle chlupaté; stopky květní 10 – 20 mm dlouhé, na bázi s 2 – 3 kopinatými až šídlovitě kopinatými listeny, květní stopky za plodu dolů sehnuté, chlupaté. Kališní lístky vejčitě kopinaté až kopinaté; koruna 2x delší než kalich, korunní lístky podlouhle obvejčité, (4 -) 5 – 10 (- 12) mm dlouhé, (1 -) 2 – 3 mm široké, zlatožluté, na vrcholu zaokrouhlené nebo uťaté, při bázi navzájem srostlé. Tobolka elipsoidní až podlouhle válcovitá, přímá, 5hranná, růžkatě zašpičatělá, (9 -) 12 – 25 mm dlouhá, 2 – 3 (- 4) mm široká, šedivě přitiskle chlupatá; semena 1 – 1,4 (- 1,6) mm dlouhá, 0,8 – 1 mm široká, široce elipsoidní až podlouhle vejcovitá, ze stran zploštělá, na vrcholu zašpičatělá, příčně žebernatá, obvykle bez zřetelných bílých linií na hranách žeber, hnědá až červenavě hnědá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se převážně generativně. Kvete od května až června do září a na jedné rostlině dozrává až několik set semen, která jsou vymršťována z tobolek po okolí (autochorní rozšiřování). Semena jsou lepkavá a přilepují se na objekty, na něž se po vymrštění z tobolky dostala, lehká a zploštělá semena jsou též snadno odnášena větrem a splavována vodou; šíří se významně rovněž půdou, zahradnickými substráty, nářadím, komposty aj. V mírných zimách dokáže přezimovat, klíčí po celé vegetační období. Vegetativně se rozmnožuje kořenujícími nadzemními lodyhami.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní v subtropickém a tropickém pásu Asie, Austrálie a Afriky, velmi pravděpodobně i Středozemí. Zdomácněl v temperátních oblastech severní polokoule (Severní Amerika, Evropa, Asie). V Evropě zasahuje na sever po Irsko, Velkou Británii, jižní Norsko, střední Švédsko, Polsko a jižní Ukrajinu. V severní části střední Evropy je druh vzácný a jeho výskyt nestálý, v jižní části je hojnější a zdomácnělý. V České republice v současnosti jen řídce zastoupený, jeho trvalý výskyt je vázán na teplé oblasti (jižní Morava), mimo těchto oblastí jen dočasně a nahodile, zpravidla jen jako plevel v zahradnických kulturách. Roste v zahradách, trávnících, parcích, hřbitovech, sklenících, sušších rumištích, chodnících, u cest, při zdech aj. Výskyt je vázán na oblasti osídlení, hlavně na obce, do volné přírody druh neproniká. Půdy mírně suché až čerstvě vlhké, písčité až hlinité, dobře minerálně zásobené, humózní. Zapleveluje především zahradnické provozy (skleníky, pařeniště, záhony, nádoby s pěstovanými okrasnými rostlinami apod.), na orné půdě se zpravidla nevyskytuje. Jedná se o významný plevelný druh zahradnických podniků.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 13 BBCH 59 BBCH 65 BBCH 73 BBCH 75 BBCH 77 detail palistu