Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 13
Česká verze  English version  Deutsche Version

Lamium amplexicaule L.

Hluchavka objímavá

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Henbit dead-nettle
Slovenský název: Hluchavka objímavá
Německý název: Stengelumfassende Taubnessel
Kód Bayer (EWRS): LAMAM
Čeleď: Lamiaceae / Hluchavkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý plevelný druh. Kořen krátký, větvený. Lodyha vystoupavá až přímá, (5 -) 10 – 20 (- 30) cm vysoká, od báze často větvená, čtyřhranná, řídce až hustě pýřitá. Listy jsou vstřícné, dole dlouze řapíkaté, horní přisedlé, poloobjímavé; čepele jsou srdčitě okrouhlé až ledvinovité, hrubě vroubkované, tupé. Drobné květy jsou souměrné, oboupohlavné a tvoří husté lichopřesleny; koruny mají rovnou tenkou trubku, jsou růžové až masově červené, často vůbec nerozkvétají. Plodem jsou asi 3 mm dlouhé, podlouhle vejčité, dole zúžené, bradavčité tvrdky s vyklenutou přední stěnou, břišní je střechovitá; barva tvrdek je šedohnědá s bělavými skvrnami.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od jara do pozdního podzimu a snadno i přezimují. Jedna rostlina dokáže vyprodukovat asi 200 tvrdek. Dlouze dormantní tvrdky dozrávají během celého roku a mají dlouhou životnost v půdě. Kromě přirozeného vypadávání semen na stanovišti může šíření semen probíhat pomocí kompostů, zahradnických substrátů, méně často také osivem. Semena mohou být rozšiřována také mravenci, kteří požírají masíčka na tvrdkách.
Rozšíření a hospodářský význam: Pochází z jižní Evropy a ze západní Asie a od pradávna je rozšířena po celé Evropě a mírné Asii. Zavlečena do Ameriky, vzácně v Austrálii. U nás je rozšířena po celém území od nížin po horské polohy, zde však prokazatelně řidčeji. Vyskytuje se na polích, zahradách, rumištích, podél cest aj. Optimum má na půdách suchých až střídavě vlhkých, kamenitých až hlinitých, někdy až minerálně dosti silných, nezřídka i humusem bohatých. Preferuje – zvláště ve výše položených oblastech – vápenec a vápnité horniny. Podobně jako hluchavka nachová zapleveluje víceleté pícniny, okopaniny, zeleninové porosty, ozimé obilniny, hojná je v pařeništích a především vůbec na zahradách. Patří mezi méně nebezpečné plevele.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 32 BBCH 65 BBCH 67 BBCH 89