Česká Kinantropologie ČESKÁ KINANTROPOLOGIE
CZECH
 KINANTHROPOLOGY
Client: 18.208.132.74
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 0


Česká Kinantropologická společnost
 

VZTAH MEZI VÝKONOVOU MOTIVACÍ A VYBRANÝMI PARAMETRY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY PŘI MAXIMÁLNÍM VYTRVALOSTNÍM VÝKONU

Lenka Kovářová, David Pánek, Karel Kovář
Vol.19, No.1 (2015)

Attachments / Přílohy:

(Nebyly nalezeny žádné přílohy / No attachemnts found)