Česká Kinantropologie ČESKÁ KINANTROPOLOGIE
CZECH
 KINANTHROPOLOGY
Client: 34.239.176.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 0


Česká Kinantropologická společnost
 

Česká Kinantropologie

Vítejte na stránce vědeckého časopisu Česká Kinantropologie.

Vážení přispěvatelé, funkcionalita VLOŽIT ČLÁNEK se vyvíjí.
Vaše příspěvky, prosíme, zasílejte na e-mail: ceskakinantropologie@seznam.cz. Děkujeme.

Dear contributors, the INSERT ARTICLE funkcionality is under construction.
Please, send us your contributions to ceskakinantropologie@seznam.cz. Thank you.

O ČASOPISU
Časopis Česká kinantropologie je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na kinantropologii, který vychází 4x ročně od roku 1997. Je vydáván Českou kinantropologickou společností. Publikuje příspěvky z oblasti teorie, empirického výzkumu a metodologie. Cílem je podporovat rozvoj vědeckého poznání záměrné pohybové činnosti, její struktury a funkcí a jejích vztahů k rozvoji člověka jako biopsychosociálního individua. Redakce přijímá původní výzkumné práce (rozsah 5- 15 stran), teoretické studie (rozsah 3-10 stran), přehledové studie (rozsah 3- 5 stran), stručné zprávy z odborných akcí jako jsou konference, semináře apod. (rozsah 1-3 strany), recenze nových knih (rozsah 1-3 strany) a informace o akcích České kinantropologické společnosti (rozsah 1-3 strany) v českém (popř. slovenském) jazyce, od zahraničních autorů v anglickém jazyce.

Recenzní řízení je anonymní oboustranně. Editoři maj právo s ohledem na anonymitu odstranit informace, které mohou usnadnit identifikaci autora dříve, než text odešlou recenzentům. Poskytnutí příspěvku jiné redakci v době posuzování pro časopis Česká kinantropologie je považováno za neetické.

Hlavní kontakt: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Email: email@jirisuchy.cz

ISSN: 1211-9261


REDAKČNÍ RADA / EDITORIAL BOARD

PŘEDSEDA
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic

ZÁSTUPKYNĚ ŠÉFREDAKTORA/ EDITOR IN CHIEF
PhDr. Petra Krásová, Ph.D.

ČLENOVÉ
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
prof. Ing. Václav Bunc, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
doc. Mgr. Ladislav Čepička, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
prof. MUDr. Jan Heller, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií
doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií
doc. PhDr. Vilma Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií
prom. trenér Přemysl Panuška, Český veslařský svaz
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Dr., Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií

ZAHRANIČNÍ ČLENOVÉ
prof. Dr. Lubomir Bilek, St. Francis Xavier University, Kanada
prof. Dr. Alexander Ferrauti, Ruhr-Inoversität Bochum, Fakultät für Sportwissenschaft
univ. prof. Dr. Ulrich Hartmann, Universität Leipzig, Sportwissenschaftliche Fakultät
prof. PaedDr. Ludmila Jančoková, CSc., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Filozofická fakulta
prof. Dr. Darlene Kluka, PhD., Barry University, Miami Shores, Florida, USA
prof. Dr. Roland Naul, PhD., University Münster, Germany
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Filozofická fakulta
doc. Mgr. Marián Vanderka, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
prof. Dr. Zbigniew Waœkiewicz, PhD., Akademia Wychovania Fizycznego, Katovice, Polsko
prof. Dr. Weimo Zhu, PhD., University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

TYPOGRAF
Ing. Otmar Souček, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University Prague, Czech Republic

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Otmar Souček, František Serbus

SEKRETARIÁT
PhDr. Pavlína Vostatková, vostatkova@ftvs.cuni.cz, +420 220 172 043


Časopis vychází s finanční podporou AV ČR.