Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 15
Česká verze  English version  Deutsche Version

Geranium pusillum BURM. fil.

Kakost maličký

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Small-flowered cranesbill
Slovenský název: Pakost nízky
Německý název: Zwerg-Storchschnabel,
Kleiner Storchschnabel
Kód Bayer (EWRS): GERPU
Čeleď: Geraniaceae / Kakostovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý plevelný druh. Kořen tenký, kůlový. Lodyha od báze dosti bohatě větvená, 23 – 30 cm vysoká, krátce hustě chlupatá i žláznatá. Listy v přízemní růžici jsou dlouze řapíkaté (až 10 cm), čepel okrouhle ledvinitá, dlanitě 7 (- 9) dílná, lodyžní listy většinou vstřícné, dlouze řapíkaté až skoro přisedlé, čepel podobná přízemním listům, všechny listy řídce přitiskle až přímo odstále chlupaté, úkrojky jsou tupě zubaté. Dvoukvěté vidlany většinou nepřesahují délku listenů, stopky květů s četnými žláznatými chlupy. Květy drobné, pravidelné, pětičetné, oboupohlavné. Lístky kalicha vejčitě kopinaté, zelené, chloupkaté. Korunní lístky úzce obvejčité, na vrcholu vykrojené, světle červenofialové. Plod je zobanitý a poltivý, který se v době zralosti rozdělí na 5 jednosemenných dílů (dílčí plody). Dílčí plody v době zralosti nepukají a oplodí se zřídka poškozuje. Oplodí je přitiskle chlupaté, šedohnědé. Semena jsou elipsoidní, 1,8 mm dlouhá, matná, hladká, hnědá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od května do podzimu. Jedna rostlina může vytvořit až několik set semen. Semena jsou dlouze dormantní. Šíří se větrem, vodou, zvířaty aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní areál se nachází pravděpodobně v submeridionálním a zčásti v temperátním pásu Evropy a v jihozápadní Asii. Dnes rozšířen do celého světa. U nás je archeofytem. Hojně je rozšířený v nižších polohách celého státu, ale často stoupá i do vyšších poloh. Řidší výskyt je v málo osídlených územích s většími lesními plochami, hojnější je v zemědělské krajině a v sídlištních aglomeracích. Roste na polích, úhorech, zahradách, parcích, rumištích, v okolí cest aj. Je značně přizpůsobivý. Zapleveluje zejména obiloviny, okopaniny, ale i jiné plodiny.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 15 BBCH 65 BBCH 71 BBCH 71 BBCH 89