Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.92.91.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 36
Česká verze  English version  Deutsche Version

Spergula arvensis L.

Kolenec rolní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Corn spurrey
Slovenský název: Kolenec roľný
Německý název: Acker-Spergel,
Feld-Spark,
Acker-Spark,
Acker-Spörgel
Kód Bayer (EWRS): SPRAR
Čeleď: Caryophyllaceae / Hvozdíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá, sivě žlutozelená až tmavě olivově zelená bylina s několika (zpravidla 3 – 8) přímými až vystoupavými lodyhami, které jsou větvené většinou v horní polovině, větve dorůstají do výšky hlavního stonku. Dosahuje výšky 10 – 40 cm. Listy široce čárkovité, 15 – 30 mm dlouhé, 0,5 – 0,8 mm široké, dužnaté, přisedlé, tupé, na rubu s podélnou rýhou. Palisty stlačeně až široce trojúhelníkovité. Květenstvím je koncový vidlan. Květy oboupohlavné, kališních lístků 5, vejčité až vejčitě kopinaté, korunních lístků 5, téměř okrouhlé až široce eliptické, bílé. Plodem je vejcovitá tobolka, 3,5 – 6,8 mm dlouhá, asi s 15 semeny. Semena stlačeně kulovitá, 0,7 – 1,3 mm dlouhá, černá, nelesklá, lem semen bělavý, nejvýše 0,2 mm široký, osemení s bělavými, hnědavými až černými kyjovitými výrůstky.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od května do pozdního podzimu a na jedné rostlině se může vytvořit až několik tisíc semen, která jsou po dozrání poměrně dlouze dormantní. Hromadně klíčí a vzchází brzo zjara, z hloubky kolem až 2 cm (nejlépe klíčí z hloubky 0,5 cm). Semena si udržují životnost v půdě po několik let.
Rozšíření a hospodářský význam: Vyskytuje se téměř po celém světě s výjimkou nejchladnějších oblastí, tropů a pouští. U nás je rozšířen po celém území státu, v teplých oblastech roztroušeně až vzácně, ve vyšších polohách hojně až obecně. Vzácně nebo chybí v územích se souvislými lesy a v oblastech s vápnitými půdami. Roste na polích (zejména v bramborářské výrobní oblasti), úhorech, obnažených místech bez vegetace. Půdy kyselé, živinami chudé, převážně písčité, štěrkovité nebo hlinité, středně vlhké. Je kalcifobní, roste i na silně kyselých půdách a na rašeliništích. Zapleveluje zejména jarní obiloviny a okopaniny. Jedná se o méně významný plevelný druh, v polních plodinách nebývá příliš nebezpečný a dobře zapojeným porostem je snadno potlačován.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 19 BBCH 21 BBCH 61 BBCH 63 BBCH 73 BBCH 89 BBCH 89