Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 32
Česká verze  English version  Deutsche Version

Symphytum officinale L.

Kostival lékařský

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Common comfrey
Slovenský název: Kostihoj lekársky
Německý název: Gemeiner Beinwell,
Echter Beinwell
Kód Bayer (EWRS): SYMOF
Čeleď: Boraginaceae / Brutnákovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, drsně chlupatý, hluboce kořenící úporný plevel. V půdě vytváří vertikální, až 30 cm dlouhý a až 3 cm tlustý, řepovitý, vícehlavý, ± větvený, mírně dužnatý a slizovitý, vně téměř černý, uvnitř bělavý kořen (oddenek), pronikající až do podorničních vrstev. Časně na jaře vyrůstá listová růžice a z ní přímé, 40 – 80 (- 140) cm vysoké a 7 – 10 mm tlusté, plné, v horní části mírně větvené lodyhy. Lodyha je sbíhavými křídly od vyššího listu křídlatá až hranatá, s rovnovážně až mírně nazpět odstávajícími štětinovitými chlupy. Lodyžní listy jsou střídavé, vejčitě kopinaté až kopinaté, celokrajné, s čepelí při bázi klínovitě zúženou, na vrcholu špičatou, s vyniklou síťnatou žilnatinou, oboustranně štětinovitě chlupaté; přízemní a dolní listy s 3 – 12 cm dlouhým, ± křídlatým řapíkem, horní listy přisedlé. Pravidelné, oboupohlavné, dvouobalné květy tvoří husté dvojvijany a vijany. Kalich zvonkovitý, pěticípý, do 1/3 - 1/4 srostlý, s cípy úzce až prodlouženě trojúhelníkovitými, na vnější straně delšími i kratšími chlupy srstnatý, na vnitřní straně drobně krátce pýřitý. Koruna trubkovitě baňkovitá, na vrcholu s 5 krátkými, široce trojúhelníkovitými, nazpět ohnutými cípy, vně sametová, modrofialová, ojediněle růžová nebo bílá. Plody jsou 4 nepravidelně hruškovité, šedohnědé, hladké, lesklé, 4,5 – 6 mm dlouhé tvrdky.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se převážně generativním způsobem. Kvete od května do července a na jedné rostlině dozrává až několik set tvrdek, které vypadávají po uzrání do okolí rostliny. Tvrdky klíčí nepravidelně a klíčivost potrvává řadu let. Na nová stanoviště se šíří vodou, osivem, kompostem, půdou, nářadím aj. Může se rozmnožovat též vegetativně, regenerací kořenů. Kořen se snadno láme a každý kousek může vyhánět nové prýty. Úlomky kořenů se roznášejí po poli nářadím, komposty, půdou apod. Na zaplevelených plochách tvoří často ohniska zaplevelení, jež se každoročně rozšiřují.
Rozšíření a hospodářský význam: Euroasijský druh, rozšířený od Irska a severního Španělska po povodí Obu a Střední Asii, chybí nebo je vzácný na jihu nebo i na severu Evropy. V okrajových územích areálu podobně jako v Severní Americe pouze synantropně. U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně po celém území státu, od nížin až do horských poloh, jen v západních Čechách je výskyt v některých malých územích řidší. Roste v příkopech, na březích potoků a řek, na vlhkých loukách i v lužních lesích a jiných vlhčích stanovištích. Je značně přizpůsobivý a zasahuje i na obdělávané půdy polí, zahrad, vytrvalých kultur, kde zapleveluje všechny plodiny. Jedná se o méně významný plevelný druh. Při přemnožení je však nepříjemným plevelem, zejména na vlhkých loukách, pastvinách i jiných stanovištích, kde značně potlačuje travní porosty. Při pravidelné seči je zamezeno vytvoření a dozrání semen, a tak druh postupně ustupuje. Kostival od středověku patří k významným léčivým rostlinám, především se využívá kořen, někdy i nať. V mladém stavu jsou šťavnaté rostliny i chutným krmivem pro zvířata, stářím však dřevnatějí a znehodnocují píci.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 33 BBCH 51 BBCH 65 BBCH 89