Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 19
Česká verze  English version  Deutsche Version

Arctium tomentosum MILL.

Lopuch plstnatý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma: Lopuch pavučinatý
Anglický název: Woolly burdock
Slovenský název: Lopúch plstnatý
Německý název: Filz-Klette,
Filzige Klette
Kód Bayer (EWRS): ARFTO
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Statný, dvouletý plevelný druh keřovitého tvaru. V půdě zakořeňuje jednoduchým nebo větveným, šťavnatým kůlovým kořenem, zasahujícím až do podorniční vrstvy půdy. Lodyha je přímá, větvená, 50 – 150 cm vysoká, silná, hluboce brázděná, často červeně naběhlá, pavučinatě plstnatá. Mohutné, střídavé, dlouze řapíkaté listy (řapík přízemních listů vyplněn dření) mají nedělené čepele široce až srdčitě okrouhlé, celokrajné až oddáleně drobně zubaté, na líci lysé nebo pýřité, na rubu hustě běloplstnaté. Kulovité úbory jsou sestaveny na koncích větví v bohaté chocholíky, stopky úborů 3 – 10 cm dlouhé. Úbory za plodu 12 – 20 mm dlouhé a 15 – 25 mm široké, hustě pavučinaté, jen vnější zákrovní listeny s háčkovitou špičkou, vnitřní s nasazenou rovnou tuhou špičkou. Květy úboru jsou pravidelné, oboupohlavné, s trubkovitou, fialově zbarvenou korunou. Plody jsou podlouhlé, zploštělé, svraskalé nažky, 5 – 6 mm dlouhé, hnědavě až šedavě zbarvené.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativní cestou. Kvete v červenci až září a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc nažek. Dozrálé nažky jsou dobře klíčivé a klíčí i hlouběji v půdě již časně na jaře. V prvním roce vytvoří statnou listovou růžici a ve druhém roce květní lodyhy a plody a koncem vegetace zaniká. Nažky jsou v přírodě rozšiřovány především zoochorně prostřednictvím celých úborů, jejichž háčky zákrovních listenů se zachycují na srst či peří živočichů.
Rozšíření a hospodářský význam: Roste zvláště v Evropě, Asii a v Severní Americe. U nás je hojně rozšířen po celém území státu od nížin až do podhorských oblastí na rumištích, skládkách, okrajích cest, příkopech, náspech, návsích, úhorech apod., odkud se šíří též na přilehlé louky, pastviny a pole. Lopuch je druh nitrofilní, nejlépe mu vyhovují stanoviště přehnojená statkovými hnojivy, zvláště kejdou a močůvkou. Jedná se o méně významný plevelný druh. Při větším zaplevelení je však velmi nepříjemným plevelem, zejména ve víceletých pícninách, v lučních i pastevních porostech, kde statné širokolisté rostliny potlačují rostliny kulturní a znehodnocují píci. S nárůstem ruderalizovaných a neudržovaných ploch jeho význam v posledních letech stoupá.
BBCH 00 BBCH 10 BBCH 11 BBCH 15 BBCH 51 BBCH 51 BBCH 61 BBCH 63 BBCH 65 BBCH 95