Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.92.91.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 33
Česká verze  English version  Deutsche Version

Aegopodium podagraria L.

Bršlice kozí noha

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Ground-elder
Slovenský název: Kozonoha hostcová
Německý název: Giersch,
Podagrakraut,
Geißfuß
Kód Bayer (EWRS): AEOPO
Čeleď: Apiaceae / Miříkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, výběžkatý, hlouběji kořenící plevelný druh. Na stanovišti velmi úporně setrvává bohatě větvenými vodorovnými i svislými oddenky a kořeny, rozloženými převážně v ornici, zasahujícími však i hlouběji do podorničních vrstev. Na stanovišti vytváří rozsáhlá ohniska zaplevelení. Časně na jaře vyrůstají z oddenků nejdříve listové růžice a z nich později přímé, duté, článkované, hranatě rýhované, až 100 cm vysoké květní lodyhy. V přízemní růžici jsou listy dlouze řapíkaté, nedělené nebo trojklané. Střídavé lodyžní listy jsou v dolní a střední části pochvatě řapíkaté, až dvakrát trojčetné. Jednotlivé řapíčkaté lístky jsou rovněž trojčetné, dvou až trojlaločnaté, na obvodě pilovitě zubaté. Horní lodyžní listy jsou pochvatě přisedlé, méně dělené, nejhořejší listy jsou nedělené. Květenstvím jsou složené okolíky, obal a obalíčky chybějí. Květy jsou buď oboupohlavné, nebo samčí. Koruny bílé. Plody jsou dvojnažky, rozpadající se na dvě protáhlé, dole zúžené, nahoře zašpičatělé, na příčném řezu hranatě okrouhlé, s pěti podélnými žebry, matné, hnědé až černohnědé, 3 - 4 mm dlouhé nažky. Plody jsou podobné kmínu, avšak bez vůně.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem. Na neobdělávaných půdách se rozmnožuje velmi intenzivně nažkami, vypadávajícími přímo na stanovišti. Rozšiřují se vodou, větrem, osivem, nářadím, půdou, komposty i chlévským hnojem. Čerstvé nažky jsou neklíčivé, avšak přezimováním v půdě se klíčivost zvyšuje. Na obdělávaných půdách převládá velice intenzivní rozmnožování vegetativní, částmi žlutavě bílých až hnědých (starších) oddenků, jež raší až z podorničních vrstev.
Rozšíření a hospodářský význam: Evropsko – západoasijský druh, zavlečen do Severní Ameriky. U nás se vyskytuje hojně na většině území s optimem ve středních polohách klimaticky vlhčích území. Roste na březích potoků a řek, ve vlhčích křovinách, příkopech, ve světlých lesích, v sadech, v plotech, na zahradách, loukách, na okrajích cest a na jiných ruderalizovaných místech. Přednostně na polostinných stanovištích, čerstvě vlhkých až vlhkých půdách, živinami bohatých a obohacených dusíkem. Na polích je méně častá. Je nejúpornějším a nejnebezpečnějším plevelem v zahradách, sadech, parcích a okrasných trávnících.
BBCH 00 BBCH 11 BBCH 32 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 79 BBCH 79