Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.236.207.90
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 16
Česká verze  English version  Deutsche Version

Chenopodium polyspermum L.

Merlík mnohosemenný

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Many-seeded goosefoot
Slovenský název: Mrlík mnohoplodý
Německý název: Vielsamiger Gänsefuß
Kód Bayer (EWRS): CHEPO
Čeleď: Chenopodiaceae / Merlíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý pozdní jarní, lysý, často načervenalý plevelný druh. Kořen je větvený, kůlový. Lodyha vzpřímená, vystoupavá nebo poléhavá, (5 -) 30 – 60 (- 100) cm vysoká, řídce větvená, dolní větve vystoupavé až poléhavé, horní většinou šikmo až široce odstálé. Listy řapíkaté, střídavé, dolní někdy vstřícné, nejčastěji žlutozelené, někdy načervenalé. Čepel podlouhlá, eliptická, vejčitě kopinatá až vejčitá nebo kosočtverečně eliptická, u báze často asymetrická, okraje většinou celokrajné nebo při bázi s 1 – 2 malými zuby na každé straně, vrchol tupý až špičatý. Květenství licholata vidlanů, nebo řídký až dosti hustý lichoklas 1 – 3 (- 4) květých klubíček, umístěné nejčastěji v úžlabí listů nebo i koncové. Květy oboupohlavné; okvětí 5četné, srostlé pouze na bázi, lysé, okvětní lístky vejčité až podlouhle eliptické. Plody jsou jednosemenné nažky v obrysu okrouhlé, zploštělé, 0,8 – 1,1 mm v průměru, vodorovně uložené; oplodí poměrně tlusté, žlutohnědé až červenohnědé; osemení lesklé, zdánlivě hladké, při silnějším zvětšení jemně dolíčkované, tmavohnědé až černé. Nažky mohou být obaleny ještě zeleným, pěticípým okvětím.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete převážně od července do podzimu a na jedné rostlině dozrává několik desítek tisíc nažek (až 100 000). Čerstvě dozrálé nažky jsou poměrně dlouze dormantní a nepravidelně klíčivé. Nejlépe klíčí z povrchových vrstev půdy později na jaře a postupně během celého vegetačního období. Nažky si udržují v půdě klíčivost několik let. Šíří se komposty, půdou, statkovými hnojivy, osivem aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Vyskytuje se v mírném a submeridionálním pásmu Evropy, Středozemí a Asie na východ po Altaj, zavlečen v jižní Africe a Severní Americe. U nás je archeofytem, hojně je rozšířený po celém území státu, v horských polohách však zřídka. Roste na polích, zahradách a zahradnických provozech, vinohradech a sadech, kolem cest a silnic, na kompostech, rumištích, skládkách, okrajích polních hnojišť a silážních jam, březích vod, obnažených půdách rybničných aj. Zapleveluje především okopaniny, zeleninu, květiny. Patří k prvním osidlovačům nových půd, hald apod.
BBCH 00 BBCH 13 BBCH 21 BBCH 32 BBCH 35 BBCH 61 BBCH 63 BBCH 85 BBCH 85