Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 30
Česká verze  English version  Deutsche Version

Sonchus asper (L.) HILL

Mléč drsný

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Prickly sow-thistle
Slovenský název: Mlieč drsný
Německý název: Rauhe Gänsedistel,
Dornige Gänsedistel
Kód Bayer (EWRS): SONAS
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý pozdní jarní plevelný druh, lysý, jen stopky úborů a báze zákrovů často řídce žláznatě chlupaté. Kořen bohatě větvený, kůlový. Celá rostlina při poranění intenzivně mléčí. Lodyha přímá, 10 – 100 (- 200) cm vysoká, nahoře vrcholičnatě větvená. Listy jsou lysé, střídavé, dolní řapíkaté, kopisťovité, nedělené až peřenoklané, horní přisedlé, nedělené až peřenosečné, hrubě osténkatě zubaté, laloky 3úhle vejčité až kopinaté. Lodyžní listy přisedají k lodyze srdčitou bází se zaokrouhlenými, ostnitě zubatými oušky (obr.). Úbory ve vrcholíku, zákrov vejčitě zvonkovitý, listeny kopinaté. Všechny květy úboru jsou jazykovité, sírově nebo jasně žluté, vně načervenalé. Nažky zploštělé, úzce podlouhle oválné, 2 – 3 mm dlouhé a asi 1 mm široké, žlutohnědé, se 3 slabými podélnými žebry na každé straně, která jsou hladká. Chmýr je bílý, opadavý.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od června do pozdního podzimu a na jedné rostlině dozrává několik tisíc nažek. Nažky jsou již po uzrání snadno klíčivé. Nejlépe klíčí na povrchu nebo mělčeji v půdě při vyšší teplotě půdy později na jaře a postupně až do podzimu. V půdě si podržují životnost jen krátce. Pomocí chmýru se snadno šíří anemochorně na dlouhé vzdálenosti, šíří se též vodou, komposty, půdou, balíčkovanou sadbou aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Kosmopolit, domácí v Evropě, severní Africe, západní a severní Asii. Zavlečen do celé Ameriky, Austrálie, jižní Afriky a jinde. U nás se hojně vyskytuje v celém státě od nížin až do horských oblastí, kde doprovází příbuzný mléč zelinný. Je rozšířen především na úrodnějších půdách, kde zapleveluje zejména širokořádkové plodiny (okopaniny, zeleniny aj.), dále se vyskytuje na kompostech, v pařeništích, sklenících, zahradách, sadech, rumištích, úhorech, kolem cest apod. Jedná se o méně nebezpečný plevelný druh.
BBCH 00 BBCH 00 BBCH 11 BBCH 13 BBCH 19 BBCH 35 BBCH 65 BBCH 67 BBCH 89 detail báze listu