Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.233.221.90
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 39
Česká verze  English version  Deutsche Version

Consolida regalis S. F. GRAY

Ostrožka stračka

Vědecká synonyma: Delphinium consolida L.
Česká synonyma:
Anglický název: Forking larkspur
Slovenský název: Ostrôžka poľná
Německý název: Feld-Rittersporn,
Acker-Rittersporn
Kód Bayer (EWRS): CNSRE
Čeleď: Ranunculaceae / Pryskyřníkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá, ozdobná bylina s kůlovým kořenem. Lodyhy jsou větvené, 20 – 120 cm vysoké, vzpřímené až vystoupavé, olysalé až roztroušeně chlupaté. Přízemní listy dlouze řapíkaté, brzo zasychají a opadávají. Lodyžní listy řapíkaté, 2 – 3x zpeřené, lístky členěné v čárkovité, 10 – 50 mm dlouhé úkrojky, na vrcholu uťaté až vykrojené. Květy v terminálních, řídkých, chudokvětých latách, listeny čárkovité, stopky květní tenké, 10 – 50 mm dlouhé. Květy souměrné, modrofialové, vzácně bílé nebo růžové, často dvoubarevné, bez ostruhy 10 – 16 (- 18) mm velké. Plodem je měchýřek, hnědý, podlouhlý, s krátkým zobánkem a obsahuje 10 až 20 semen. Semena velmi variabilního tvaru – skoro vejčitá, jehlanovitá, krychlovitá s tupými hranami aj., 2,1 – 2,5 mm dlouhá, povrch je pokryt odstávajícími šupinami, které jsou uspořádány v příčných řadách (podobné taškové krytině střech), barva černohnědá až černá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od června do srpna a na jedné rostlině postupně dozrává a vysemeňuje až několik set semen (zpravidla 150 – 800 semen). Čerstvě dozrálá semena mají jen malou klíčivost. Nízké teploty mají však pozitivní vliv na klíčení. Semena si zachovávají klíčivost několik let. Rostliny vzchází buď na podzim (v srpnu až září), nebo na jaře (v březnu až květnu). Semena se šíří špatně vyčištěným osivem obilovin, ale též hnojem, kompostem nebo zeminou.
Rozšíření a hospodářský význam: Vyskytuje se v Evropě kromě nejjižnější a severní části, dále v západní a jihozápadní Asii a druhotně v Severní Americe. U nás archeofytem, roste roztroušeně od nížin do podhůří, v horských polohách však jen pouze vzácně. Hlavní výskyt je soustředěn do oblasti středních Čech a jižní Moravy, méně zastoupena v jižních Čechách, na Českomoravské vrchovině a severní Moravě. Vyhovuje jí teplejší podnebí, dobře snáší sušší, výhřevné lokality. Dává přednost půdám těžším, často vápenitým, s dostatečnou zásobou živin. Na půdní podmínky však nemá zvláštní nároky. Roste na polích, mezích a úhorech, podél cest, na rumištích, náspech aj. Zapleveluje především ozimé obiloviny, ozimou řepku a víceleté pícniny, v okopaninách a zelenině se vyskytuje méně často. Představuje méně nebezpečný plevelný druh, který příliš nepotlačuje pěstované plodiny. Ubývá v oblastech s intenzivním zemědělským hospodařením (nesnáší zapojené porosty a je citlivá vůči většině herbicidních přípravků). Je jedovatá.
BBCH 00 BBCH 13 BBCH 17 BBCH 33 BBCH 63 BBCH 65 BBCH 75 BBCH 89