Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 26
Česká verze  English version  Deutsche Version

Galinsoga quadriradiata RUIZ et PAVÓN

Pěťour srstnatý

Vědecká synonyma: Galinsoga urticifolia (H. B. K.) SCHRADER,
Galinsoga ciliata (RAFIN.) BLAKE
Česká synonyma: Pěťour karakasánský
Anglický název: Shaggy soldier,
hairy galinsoga
Slovenský název: Žltnica pŕhľavolistá
Německý název: Zottiges Franzosenkraut,
Behaartes Franzosenkraut
Kód Bayer (EWRS): GASCI
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý pozdní jarní, srstnatý polní plevel, velmi podobný pěťouru maloúbornému. Zakořeňuje v ornici bohatě větveným kořenovým systémem. Lodyha přímá, větvená, až 70 cm vysoká, hustě odstále štětinatě chlupatá. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, sytě zeleně zbarvené, nedělené, značně hrubě oddáleně zubaté, zuby až přes 2 mm dlouhé. Květenstvím jsou chudé koncové vidlany, nesoucí drobné květní úbory. Zákrovní listeny nečetné v 1 – 2 řadách, zákrov chlupatý a černě žláznatý. Lůžko vypuklé, plevky čárkovitě kopinaté, nedělené. Terčové květy oboupohlavné, žluté; jazykovité květy samičí, bílé, stejně dlouhé nebo delší než 1 průměru žlutého terče (jsou větší než u pěťouru maloúborného). Nažky jsou heterokarpické, chlupaté, klínovité, čtyřboké, tmavohnědé až černé, asi 1,5 mm dlouhé, obvykle větší a chlupatější než u pěťouru maloúborného.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se především generativně. Kvete od června až do nástupu prvních podzimních mrazů, kdy zaniká. Na jedné rostlině dozrává až několik desítek tisíc nažek (5 – 20 000 nažek). Nažky mohou dozrát i na utržených nebo vypletých kvetoucích rostlinách. Na ornou půdu se šíří větrem, vodou, nářadím, osivem, balíčkovanou sadbou, kompostem, hnojem a zahradní zeminou. Ochmýřené nažky se dobře přichytávají na srst zvířat. Mezi důležité vlastnosti patří tvorba kořenů na stoncích. Při ponechání vypletých rostlin na stanovišti lze očekávat jejich opětovné zakořenění. Nažky jsou ve velké míře klíčivé již krátce po dozrání a klíčí z povrchu půdy nebo z velmi malé hloubky (do 1 – 2 cm). Přezimování nažek v půdě má pozitivní vliv na klíčivost, stejně jako přítomnost světla a dostatečná vlhkost substrátu. Nažky mohou být v půdě klíčivé i několik let (2 – 5 let). Klíční rostliny hromadně vzcházejí od dubna do června, v různé intenzitě však během celé vegetační sezóny. K hromadnému vzcházení je potřebná vyšší teplota půdy. Během jednoho roku může dojít k vytvoření i několika generací rostlin. Nesnáší mráz, prvními mrazy je ničen a zvláště mladé rostlinky jsou velmi citlivé.
Rozšíření a hospodářský význam: Neofyt, pochází z tropické a subtropické Ameriky od Chile a Peru přes Střední Ameriku až do jižní části Severní Ameriky (Mexiko). Na našem území se rozšířil až ve 20. století, zejména však po 2. světové válce, ale rychle se šíří a na některých místech převládá nad pěťourem maloúborným. U nás roste od nížin až do podhůří. Preferuje pravidelně narušované lokality, roste na rumištích, kompostech, ve sklenících, polích, v zahradách, parcích, podél silnic a železnic atd. Snáší i extrémní podmínky při přežívání na zdech a v dlažbě. Půdy úrodné, dostatečně vlhké, živinami bohaté, spíše hlinité až jílovité s neutrální reakcí. Vyskytuje se především v širokořádkových plodinách a okopaninách, zeleninách, květinách apod., zvláště na zavlažovaných plochách. Jedná se o nebezpečný plevelný druh.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 23 BBCH 37 BBCH 63 BBCH 89