Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.235.60.197
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 30
Česká verze  English version  Deutsche Version

Ranunculus repens L.

Pryskyřník plazivý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Creeping buttercup
Slovenský název: Iskerník plazivý
Německý název: Kriechender Hahnenfuß
Kód Bayer (EWRS): RANRE
Čeleď: Ranunculaceae / Pryskyřníkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Nižší, vytrvalý plevelný druh s plazivými kořenujícími lodyhami. Zakořeňuje v ornici bohatými svazčitými kořeny. Lodyha plazivá nebo vystoupavá, (10 -) 30 – 50 (- 100) cm dlouhá, roztroušeně chlupatá nebo lysá, s dlouhými nadzemními olistěnými a kořenujícími výběžky. Přízemní listy dlouze řapíkaté (až 20 cm), čepel tříčetná s lístky dlouze řapíčkatými, v obrysu vejčitými nebo kosníkovitě vejčitými, hluboce třídílnými až trojsečnými, na okraji nepravidelně hluboce zubatými. Lodyžní listy střídavé, podobné přízemním, pouze nejhořejší ± přisedlé, třídílné s kopinatými, na okraji zubatými úkrojky. Květní stopky hustě přitiskle chlupaté. Květy pravidelné, pětičetné, oboupohlavné; kališní lístky vejčité, 5 – 7 mm dlouhé, od koruny odstálé, záhy opadavé, na vnější straně řídce až hustě chlupaté; korunní lístky široce vejčité, 7 – 12 mm dlouhé, lysé, lesklé, zlatožluté. Nažky vejcovité, slabě smáčklé, 2,5 – 3,5 mm dlouhé, lysé, hnědavé, zobánek až 1 mm dlouhý, slabě hákovitě zakřivený.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativně i vegetativně. Na chudších a neobdělávaných půdách se rozmnožuje převážně nažkami, jež vypadávají kolem rostliny a jsou roznášeny vodou, větrem, nářadím, půdou a jinými cestami. Kvete od května do srpna a na jedné rostlině dozrává až několik set nažek. Dozrálé nažky jsou málo klíčivé, teprve po přezimování v půdě se klíčivost zvyšuje. Klíčí nejlépe mělčeji v půdě (optim. do 1 cm). V prvním roce vytváří pouze listové růžice a v dalších letech plazivé lodyhy a nažky. Na obdělávaných půdách převládá rozmnožování vegetativní, částmi kořenujících lodyh, jež jsou roznášeny hlavně nářadím.
Rozšíření a hospodářský význam: Vyskytuje se v Eurasii, severní Africe. Zavlečen do Severní a Jižní Ameriky a na Nový Zéland. U nás je hojně rozšířen po celém území státu od nížin až po horské polohy. Roste na vlhkých loukách, zahradách, pastvinách, lužních lesích nebo ve vlhkých místech na polích, příkopech, u cest, kolem vodních ploch. Preferuje vlhká a zamokřená stanoviště. Zapleveluje všechny plodiny jednoleté, víceleté pícniny i kultury vytrvalé, nejlépe se mu daří v prořídlých plodinách. Jedná se o méně významný plevelný druh, nejvíce škodí na loukách, pastvinách a v okrasných zahradách. Přítomné rostliny zhoršují kvalitu píce a ve větším množství jsou pro zvířata jedovaté.
BBCH 00 BBCH 13 BBCH 35 BBCH 51 BBCH 61 BBCH 65 BBCH 85