Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 11
Česká verze  English version  Deutsche Version

Equisetum arvense L.

Přeslička rolní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Field horsetail,
common horsetail
Slovenský název: Praslička roľná
Německý název: Acker-Schachtelhalm
Kód Bayer (EWRS): EQUAR
Čeleď: Equisetaceae / Přesličkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, výběžkatý, výtrusný, úporný a hluboce kořenící plevel, vytvářející v půdním profilu rozvětvený systém svislých a vodorovných, tmavohnědých, článkovaných oddenků, zasahujících až přes 120 cm hluboko. Na oddencích v uzlinách vznikají nepravidelně vejčité, až přes 1 cm dlouhé, stejně zbarvené hlízky se zásobami výživných látek. Druh vytváří dva typy lodyh. Na jaře (březen až květen) vyrůstají plodné jednoduché nevětvené, (5 -) 10 – 20 (- 30) cm vysoké, 3 – 5 mm široké, světle hnědé až červenohnědé, ± oblé jarní lodyhy (obr.), s široce nálevkovitými až břichatě nafouklými pochvami s 10 – 18 zuby a ukončené elipsoidním výtrusnicovým klasem, 10 – 40 mm dlouhým, ve kterém dozrává velké množství velice drobných kulovitých výtrusů. Po „vyprášení“ a zaschnutí jarních lodyh vyrůstají z oddenků neplodné, zelené, 10 – 70 (- 100) cm vysoké, 3 – 5 mm široké, bohatě přeslenitě větvené, mělce rýhované letní lodyhy (obr.). Pochvy úzce nálevkovité, hnědozelené. Větve jednoduché, vzácně do 2. stupně větvené, vzpřímené až rozestálé, hluboce rýhované.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativně i vegetativně. Na neobdělávaných půdách se rozmnožuje převážně pohlavně - výtrusy, jež jsou přenášeny vodou či větrem na velké vzdálenosti a pomocí hygroskopických pentlic vnikají do půdy, kde vyklíčí v nadzemní, zelené, dvoudomé prvoklíčky, nesoucí buď samčí nebo samičí pohlavní orgány. Oplození musí probíhat ve vlhkém počasí a z oplodněné samičí buňky vyrůstá mladá přeslička. Na obdělávaných půdách převládá rozmnožování vegetativními orgány (částmi oddenků či hlízkami), jež jsou spolu se zastoupenými výtrusy rozšiřovány půdou, komposty, nářadím aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Vyskytuje se po celé Evropě, v mimotropické Asii (na jih po Irán, Himaláj a Čínu), Severní Americe, v jižní Africe a na Novém Zélandu. U nás se hojně vyskytuje v celém státě od nížin až do horských poloh. Roste na polích, zahradách, v trávnících, parcích, sadech, železničních náspech, okrajích cest, příkopech, haldách, náplavech, loukách, pastvinách, lesích aj. Nejlépe jí vyhovují vlhčí stanoviště, půdy s vysokou hladinou spodní vody, převážně kyselé až neutrální, snáší však i slabě bazickou reakci (pH 3,5 – 6,8). Je značně přizpůsobivá a roste též na sušších stanovištích. Zapleveluje všechny plodiny jednoleté, víceleté a vytrvalé kultury. Patří mezi velmi nebezpečné plevelné druhy. Pro vysoký obsah kyseliny křemičité a obsah jedovatých látek je nevítanou příměsí v pícninách. Je známou léčivou rostlinou, sušená nať letních sterilních lodyh obsahuje steroidní saponiny a užívá se k přípravě čajů.
jarní lodyha letní lodyha letní lodyha letní lodyha letní lodyha