Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.233.242.67
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 10
Česká verze  English version  Deutsche Version

Elytrigia repens (L.) NEVSKI

Pýr plazivý

Vědecká synonyma: Agropyron repens (L.) P.BEAUV.,
Elymus repens (L.) GOULD
Česká synonyma:
Anglický název: Common couch-grass
Slovenský název: Pýr plazivý
Německý název: Gemeine Quecke
Kód Bayer (EWRS): AGRRE
Čeleď: Poaceae / Lipnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, mělčeji kořenící, oddénkatý plevelný druh. V půdě setrvává tuhými, po celé délce článkovanými, v mládí žlutavě bílými, stářím hnědnoucími, pevnými a tuhými oddenky (obr.). Na každé uzlině článku je patrný stonkový pupen, chráněný v mládí tuhou šupinou, koncová šupina je ostře špičatá. Z oddenků vyrůstají neplodná (kratší) a plodná delší stébla, nesoucí lichoklas, jež jsou až 120 cm vysoká, přímá až kolénkatě vystoupavá, lysá. Listy mají lysé, hladké, na kraji nebrvité, v mládí chlupaté, později olysalé pochvy, s kratičkým jazýčkem a postranními delšími oušky (obr.); listové čepele jsou ploché, drsné, 5 – 15 mm široké. Přímý, tuhý, dvouřadý lichoklas má vejčitě kopinaté, zploštělé, vícekvěté klásky, postavené širší ploškou k drsnému vřetenu. V klásku je 5 až více kvítků, má 2 stejně dlouhé, osinkaté, nejčastěji pětižilné plevy. Pluchaté obilky jsou až 7 mm dlouhé, mají šedobílé až nažloutlé, podélně žilkované pluchy, v obrysu úzce kopinaté, obvykle s rovnou osinou. Pluška je kratší, na okraji vroubkovaná. Pastopečka na bázi obilky je kyjovitá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se intenzivně generativně i vegetativně. Kvete od června do července , ale někdy až do října. Na jedné rostlině se vytváří 15 – 400 obilek, které jsou již po uzrání dobře klíčivé, nejlépe v hloubce kolem 1 cm. Tvorba obilek převládá hlavně na sušších a chudších půdách, naopak na úrodnějších půdách a v polních podmínkách převládá rozmnožování oddenky, rozrůstajícími se všemi směry, tvoří hustou spleť a velká ohniska zaplevelení (až 350 m oddenků na ploše 1 m2). Oddenky mají velkou regenerační schopnost a jsou odolné k vysýchání i vymrzání. Obilky jsou přenášeny zejména osivem, sadbou, zvířaty a spolu s oddenky také komposty, půdou, nářadím apod. Šíření podporuje pokles úrovně zpracování půdy a minimalizace agrotechnických opatření, vyhovují mu osevní postupy s vysokým zastoupením obilnin a řepky.
Rozšíření a hospodářský význam: Domácí je v Evropě, Sibiři, mírné Asii, severní Africe. Zavlečen do Severní Ameriky. U nás roste hojně na celém území, na všech půdách. Vyskytuje se na polích, zahradách, parcích, sadech a ostatních vytrvalých kulturách, loukách, pastvinách a na všech travnatých plochách, u cest a plotů aj. Zapleveluje všechny jednoleté, víceleté plodiny i vytrvalé kultury. Patří mezi velmi nebezpečné plevele s vysokou konkurenční schopností. Společně s pcháčem rolním zaujímá přední postavení mezi našimi vytrvalými plevelnými druhy. Při silném výskytu dokáže úplně potlačit všechny kulturní rostliny. Do půdy vylučuje alelopatické látky, čímž potlačuje ostatní rostliny. V mládí je chutným krmivem, avšak stářím rostliny značně dřevnatějí a snižují krmnou hodnotu píce. Oddenky bohaté škrobem se používají v lékařství.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 21 BBCH 23 BBCH 36 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 85 detail oušek oddenky