Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 45
Česká verze  English version  Deutsche Version

Persicaria maculosa S. F. GRAY

Rdesno červivec

Vědecká synonyma: Polygonum persicaria L.,
Persicaria maculata (RAFIN.) S. F. GRAY
Česká synonyma:
Anglický název: Redshank,
ladysthumb
Slovenský název: Horčiak obyčajný
Německý název: Floh-Knöterich
Kód Bayer (EWRS): POLPE
Čeleď: Polygonaceae / Rdesnovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý pozdní jarní plevelný druh. Kořen kůlový, větvený. Lodyhy přímé, vystoupavé až poléhavé, větvené, (15 -) 20 – 60 (- 100) cm vysoké, s uzlinami zejména v dolní polovině lodyhy často zřetelně ztlustlými. Listy střídavé; čepel listů eliptická až úzce eliptická, kopinatá až vejčitá, na vrcholu špičatá až tupá, nežláznatá, zelená až tmavozelená, na líci často s tmavou ± půlměsíčitou skvrnou; řapík krátký, vyrůstající v dolní polovině botky. Botky k lodyze ± přitisklé s odstávajícími nebo přitisklými chlupy, na horním okraji uťaté, s brvami 1,5 – 2,5 (- 3,5) mm dlouhými (obr.)(podobné rdesno blešník má botky na horním okraji lysé nebo velmi krátce řídce brvité). Květenství husté, válcovité, na bázi někdy přetrhované lichoklasy, stopkaté, slabě nicí nebo přímé. Okvětí 2 – 3 mm dlouhé, bělavé, růžové až načervenalé, na bázi zelenavé, nežláznaté. Nažky jsou čočkovité, na vrcholu zašpičatělé, na průřezu zploštělé nebo trojboké, 2 – 2,5 (- 3) mm dlouhé, 1,5 – 2 mm široké, lesklé, tmavě hnědé až černé; bývají obaleny zaschlým nazelenalým nebo hnědavě zbarveným okvětím.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od června až do podzimu a po prvních mrazech odumírá. Na jedné rostlině dozrává až několik set nažek (200 – 800), které po uzrání vypadávají do okolí mateřské rostliny. Dozrálé nažky jsou dlouze dormantní, klíčí nepravidelně a zpravidla až po přezimování v půdě v příštím roce později na jaře při vyšších teplotách půdy. V půdě setrvávají klíčivé několik let. Šíří se různými cestami (statková hnojiva, půdou apod.)
Rozšíření a hospodářský význam: Vyskytuje se v Eurasii, severní Africe; zavlečeno v Americe. U nás se v celém území státu vyskytuje roztroušeně až velmi hojně od nížin do nižších horských poloh, v teplejších oblastech častěji. Roste na obnažených dnech rybníků, v poříčí vodních toků, příkopech, podél komunikací, na vlhkých a zamokřených polích, rumištích, navážkách, opuštěných synantropních stanovištích apod. Má velmi širokou ekologickou amplitudu. Roste od štěrkopískových náplavů při vodních tocích až po živinami bohaté půdy v okolí statků apod. Zapleveluje hlavně okopaniny, zeleniny a ostatní širokořádkové plodiny. Jedná se o nebezpečný plevelný druh, v poslední době však poněkud ustupuje. V lidovém léčitelství bylo dříve využíváno jako červivcová nať.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 13 BBCH 15 BBCH 22 BBCH 63 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 85 detail botky