Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.192.20.240
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 21
Česká verze  English version  Deutsche Version

Anthemis austriaca JACQ.

Rmen rakouský

Vědecká synonyma: Cota austriaca (JACQ.) SCHULTZ-BIP.
Česká synonyma: Marunek rakouský
Anglický název: Austrian chamomile
Slovenský název: Ruman rakúsky
Německý název: Österreichische Hundskamille
Kód Bayer (EWRS): ANTAU
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý, někdy též dvouletý, středně vysoký plevelný druh. V půdě zakořeňuje jednoduchým nebo větveným kůlovým kořenem. Lodyhy přímé, 10 – 60 cm vysoké, obyčejně bohatě větvené, měkce odstále chlupaté. Listy střídavé, v obrysu vejčité, pravidelně dvakrát peřenosečné, s úkrojky peřenosečnými. Úbory na konci větví jednotlivé, dlouze stopkaté, 2 – 4 cm v průměru. Zákrov polokulovitý, chlupatý, listeny bledě zelené, na špičce hnědě blanitě lemované. Lůžko polokulovité, plevnaté. Terčové květy úborů jsou oboupohlavné, trubkovité, pětizubé a zlatožluté. Okrajové jednopohlavné samičí květy jsou bílé, dlouze jazykovité. Plodem jsou zploštělé nažky, klínovitého tvaru, 2 – 2,5 mm dlouhé, 4hranné, v průřezu kosoúhlé. Povrch nažek je podélně jemně rýhovaný, hnědožlutý až hnědý.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od června do září a na jedné rostlině dozrává přes tisíc nažek. Klíčení semen je nepravidelné. Klíčí buď na podzim, nebo časně zjara. V půdní zásobě zůstávají nažky klíčivé několik roků. Na pole se šíří převážně špatně vyčištěným osivem i jinými způsoby.
Rozšíření a hospodářský význam: Druh je rozšířen zejména v Evropě a zasahuje i do ostatních kontinentů. U nás se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech, zvláště na jižní a jihovýchodní Moravě, v Čechách vzácnější. Zejména na sušších, výhřevných půdách bohatých vápníkem. Roste na polích, úhorech, náspech, u cest aj. Zapleveluje nejčastěji ozimé obiloviny, olejniny a luskoviny, ale i jiné plodiny. Jedná se o málo významný plevelný druh s omezeným, lokálním výskytem.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 19 BBCH 34 BBCH 65 BBCH 97