Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.235.60.197
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 12
Česká verze  English version  Deutsche Version

Veronica hederifolia L.

Rozrazil břečťanolistý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Ivy-leaved speedwell
Slovenský název: Veronika brečtanolistá
Německý název: Efeu-Ehrenpreis,
Efeublättriger Ehrenpreis
Kód Bayer (EWRS): VERHE
Čeleď: Scrophulariaceae / Krtičníkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý efemérní plevelný druh. Kořen je kůlový, bohatě větvený. Lodyhy na bázi obvykle bohatě větvené, 5 – 40 (- 50) cm dlouhé, poléhavé až vystoupavé, 2 – 10 cm vysoké, řídce odstále chlupaté. Listy a listeny řapíkaté, tenké a rozprostřené; čepel listů i listenů širší než dlouhá, dlanitě 3 (- 5)laločná, zářezy mezi středním a postranními laloky dosti hluboké a ostré, zářezy mezi 2 postranními laloky (jsou-li přítomny) mělčí a tupější, střední lalok zejména u nejhořejších listenů zřetelně širší než dlouhý, tupý. Děložní listy vejčité až tupě kosníkovité, téměř celokrajné. Květenstvím je velmi řídký hrozen, všechny listeny listům podobné. Květy vyrůstají jednotlivě na dlouhých stopkách z úžlabí listenů. Květy oboupohlavné, čtyřčetné; kalich jen na bázi srostlý, kališní cípy po okraji brvité, 5 – 6 mm dlouhé, na okraji s 0,8 – 1,2 mm dlouhými chlupy; koruna kolovitá, 5 – 7 mm v průměru, světle modrofialová až světle modrá, ústí korunní trubky nápadně bílé. Plodem jsou lysé, kulovité, mělce 4laločné, 3 – 4 mm dlouhé, 4 – 6 mm široké dvoupouzdré tobolky. Semena v obrysu široce eliptická, 2,6 – 3,1 mm dlouhá, matná, světle žlutá, nevýrazně příčně svraskalá, na břišní straně s hlubokou dutinou.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete již krátce po sejití sněhu až do května. Na jedné rostlině dozrává až 200 semen s dlouhou dormancí. Všechna dozrálá semena zůstávají v půdní zásobě klíčivá i několik let. Klíčí a vzchází pozdě na podzim, přes zimu a v předjaří z povrchových vrstev půdy. Na jaře se rychle rozrůstá a ukončuje svůj vývoj již koncem jara, brzy zasychá a vysemeňuje (konec května až začátek června). Šíří se vysemeněním na stanovišti, prokázáno je též rozšiřování mravenci (myrmekochorie).
Rozšíření a hospodářský význam: Vyskytuje se téměř po celé Evropě s výjimkou severovýchodní části, ve Fennoskandii dosahuje k polárnímu kruhu, dále severozápadní Afrika, Přední Asie, Kavkaz. U nás je rozšířen roztroušeně až dosti hojně především v teplejších územích státu. Roste na polích, zahradách, mezích, rumištích, v listnatých lesích (zejména na okrajích a při cestách). Dosti světlomilný druh rostoucí na sušších až čerstvě vlhkých, živinami bohatých, často však nevápnitých půdách na bazických i slabě kyselých podkladech. Zapleveluje především ozimé plodiny, kde patří mezi velmi rozšířené druhy zimního a jarního aspektu, ale protože je pouze rostlinou spodního patra, patří mezi relativně neškodné druhy. Za příznivých podmínek však mohou bujné trsy rostlin vytvářet hustý až souvislý porost, který časně na jaře potlačuje vzcházející kulturní rostliny.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 22 BBCH 59 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 89