Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 6
Česká verze  English version  Deutsche Version

Veronica polita FRIES

Rozrazil lesklý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Grey field-speedwell
Slovenský název: Veronika lesklá
Německý název: Glanz-Ehrenpreis,
Glänzender Ehrenpreis
Kód Bayer (EWRS): VERPO
Čeleď: Scrophulariaceae / Krtičníkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý plevelný druh. Zakořeňuje bohatě větveným kůlovým kořenem. Lodyha od báze větvená ve větší počet poléhavých, často růžicovitě rozprostřených, až na konci vystoupavých, 10 – 30 cm dlouhých větví, větve oblé, roztroušeně až hustě chlupaté. Listy na bázi větví vstřícné, jinak střídavé, krátce řapíkaté, čepel vejčitá až tupě trojúhelníkovitá, 0,7 – 1,5 cm dlouhá, na bázi zaokrouhlená až uťatá, po okraji mírně, ale zřetelně podvinutá, hrubě pilovitá až chobotnatá, na líci tmavozelená, olysalá, na rubu světleji zelená, roztroušeně chlupatá. Květenství velmi řídký jednostranný hrozen, květy jednotlivé v úžlabí listovitých listenů; dolní listeny tvarem i velikostí odpovídající listům, směrem vzhůru jen velmi znenáhla se zmenšující; květní stopky 0,4 – 1,2x delší než listeny, obvykle poněkud kratší, za plodu nicí, avšak neprodlužující se, dosti hustě chlupaté. Kalich zdéli koruny, srostlý asi do 1/5, kališní cípy úzce vejčité až vejčité, špičaté. Koruna 5 – 7 mm v průměru, světle modrá s tmavším žilkováním, čnělka za plodu rovná, 1 – 1,5 mm dlouhá, zřetelně převyšující zářez tobolky. Tobolky v obrysu okrouhlé až ledvinité, 3 – 5 mm dlouhé, 4 – 6 mm široké, nafouklé, z boku jen nepatrně smáčklé, na vrcholu se srdčitým zářezem, na ploše bez výrazné žilnatiny, pokryté 2 typy odstálých chlupů: hustými krátkými krycími chlupy a vtroušenými delšími žláznatými chlupy. Semena mušlovitě zakřivená, v obrysu eliptická, 1 – 1,3 mm dlouhá, asi 1 mm široká, na povrchu jemně vrásčitá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou během celé vegetace (od března do října, vzácně i v zimě). Na jedné rostlině dozrává až několik set (200) nepravidelně klíčivých semen, která postupně vypadávají do okolí mateřské rostliny. Může klíčit po celý rok, na zimu je otužilý a může přezimovat v kterémkoliv mladším vývojovém stadiu.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní pravděpodobně na Blízkém východě. Jako archeofyt rozšířen v mírném a boreálním pásu Eurasie od Britského souostroví po Japonsko, na severu po Skandinávii, na jihu zasahuje do vněsaharské části severní Afriky. Zavlečen do Severní Ameriky, v posledních letech i do Jižní Ameriky. U nás se vyskytuje velmi hojně v nížinách a teplých pahorkatinách, zejména na úživnějších podkladech, do podhůří zasahuje jen ojediněle. Roste na polích, zahradách, úhorech, rumištích, podél cest apod. Převážně na těžších, hlinitých až hlinitojílovitých půdách s vyšším obsahem živin (zejména vápníku), suchých nebo nanejvýš čerstvě vlhkých. Zapleveluje zejména prořídlé víceleté pícniny, okopaniny, ozimé obiloviny, ozimou řepku aj. Nesnáší zapojené porosty a patří mezi relativně méně škodlivé plevelné druhy.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 22 BBCH 69 BBCH 73 BBCH 79