Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.229.117.191
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 37
Česká verze  English version  Deutsche Version

Rorippa sylvestris (L.) BESSER

Rukev obecná

Vědecká synonyma:
Česká synonyma: Rukev lesní,
Rukev lužní
Anglický název: Creeping yellow-cress,
yellow fieldcress
Slovenský název: Roripa lesná
Německý název: Wilde Sumpfkresse,
Wald-Sumpfkresse
Kód Bayer (EWRS): RORSY
Čeleď: Brassicaceae / Brukvovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý houževnatý plevel, zakořeňující v půdě hlavním kořenem, z něhož vyrůstají často bohatě větvené postranní výběžky s četnými stonkovými a kořenovými pupeny, rozloženými převážně v ornici. Z pupenů vyrůstají přízemní listové růžice a z nich přímé, vystoupavé nebo poléhavé lodyhy, odspodu větvené, (6 -) 20 – 50 (- 80) cm dlouhé, ± sbíhavě hranaté, většinou tuhé, plné, v mládí krátce chlupaté, později lysé. Listy peřenosečné, řapíkaté, lysé nebo s ojedinělými chlupy na žilkách; čepel v obrysu podlouhlá až široce eliptická; úkrojky podlouhlé až čárkovité, nepravidelně ostře nebo tupě zubaté, koncový úkrojek stejný nebo jen o málo větší než postranní; řapík bez oušek. Květy na stopkách 4 – 6 mm dlouhých, kališní lístky asi 2,5 mm dlouhé, korunní lístky asi 3 – 5 mm dlouhé, sytě žluté. Plodem jsou šešule; plodní stopky 2 – 3x kratší než plody (zřídka stejně dlouhé), od vřetene šikmo odstávající; šešule válcovité, většinou obloukovitě vzhůru ohnuté, zpravidla 7 – 15 mm dlouhé a 0,8 – 1,2 mm široké, čnělka 0,4 – 1 mm dlouhá. Semena drobná, hranatě oválná, 0,5 – 0,8 mm dlouhá, na povrchu jemně síťovaná, rezavě hnědá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativně i vegetativně. Na neobdělávané půdě převládá rozmnožování semeny. Rostlina kvete od června až do srpna a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc semen (13 000). Čerstvá semena jsou málo klíčivá, avšak po přezimování v půdě klíčí hojně, nejlépe mělčeji při povrchu půdy. Na úrodných obdělávaných půdách převládá rozmnožování vegetativní, částmi kořenových výběžků, jež dobře regenerují. Semena se šíří větrem, vodou, půdou, kompostem, nářadím, osivem aj. Kořenové výběžky jsou roznášeny při zpracování půdy, pěstebními operacemi, rovněž komposty a půdou.
Rozšíření a hospodářský význam: Jedná se o převážně evropský druh s těžištěm výskytu v mírném pásu. Rozšíření zahrnuje celou Evropu kromě nejsevernější a kromě jižní části Pyrenejského poloostrova, Malou Asii, Zakavkazí, Střední Asii. Zdomácnělá ve velké části Severní Ameriky, zavlečená v Grónsku, v Jižní Americe a na Novém Zélandu. U nás se vyskytuje téměř na celém území státu, zejména v poříčí větších řek v nižších a středních polohách. Roste na březích vodních toků, náplavech, vlhkých loukách, rumištích, v příkopech, vlhčích či zavlažovaných polích, zahradách, trávnících, školkách aj. Zapleveluje všechny jednoleté (hlavně okopaniny, zeleniny) i víceleté plodiny, kde vytváří hustá ohniska zaplevelení, označující často zamokřená místa. Patří mezi méně významné plevele lokálního významu, za příznivých podmínek se však může stát obtížným a škodlivým plevelným taxonem.
BBCH 00 BBCH 16 BBCH 19 BBCH 51 BBCH 65 BBCH 79