Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.227.251.94
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 33
Česká verze  English version  Deutsche Version

Bromus sterilis L.

Sveřep jalový

Vědecká synonyma: Anisantha sterilis (L.) NEVSKI
Česká synonyma: Sveřepec jalový
Anglický název: Barren brome
Slovenský název: Stoklas jalový
Německý název: Taube Trespe
Kód Bayer (EWRS): BROST
Čeleď: Poaceae / Lipnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý, slabě trsnatý, světle zelený plevelný druh. Zakořeňuje v půdě bohatými svazčitými kořeny. Stébla přímá nebo kolénkatě vystoupavá, 30 – 60 (- 100) cm vysoká, lysá. Pochvy listů pýřité až měkce chlupaté, uzavřené, ale ve 3/4 jsou náhle rozevřené, ukončené v ústí 4 mm dlouhým, límečkovitým, jemně dřípeným jazýčkem, ouška chybějí (obr.). Listové čepele 2 – 6 mm široké, ploché, chabé, na kraji drsné, měkce chlupaté, později olysalé, jsou v mládí stočeny v pochvě. Stébla jsou ukončená velkou, 10 – 20 cm dlouhou, 7 – 12 cm širokou, velmi řídkou, všestranně rozkladitou latou, jejíž dlouhé, drsné, obvykle nevětvené větévky jsou kolmo odstálé, koncem ± převislé. Větévky nesou zpravidla jeden (řidčeji 2 až 4) podlouhle klínovitý, zploštělý, 20 – 35 mm dlouhý (kromě osin), 4 – 8 mm široký, vícekvětý (5 až 9 kvítků), dlouze osinatý klásek. V době květu a plodu je nahoře široce rozevřený, zbarvený zeleně a později nafialověle až hnědě. Dolní pleva je jednožilná, horní třížilná, plevy nestejně dlouhé, obě úzce kopinaté. Plucha úzce kopinatá, zřetelně žilkovaná, drsná, je ukončená 15 – 30 mm dlouhou osinou. Plody jsou pluchaté osinaté obilky, asi 15 mm dlouhé, úzce protáhlé, na hřbetě zaoblené, na břišní straně s hlubší rýhou. Povrch pluch je štětinatě brvitý, matný, šedohnědě, nafialověle až hnědavě zbarvený. Pastopečka je plochá, na konci miskovitě rozšířená, většinou odstálá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od května do června a na jedné rostlině dozrává až několik set obilek (až 800), které již po uzrání dosti dobře klíčí. Vzchází zejména na podzim z povrchu či povrchových vrstev půdy (0 – 7 cm) a vzešlé rostliny dobře přezimují. Šíří se špatně vyčištěným osivem, komposty aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Druh je rozšířen téměř v celé Evropě, západní a střední Asii a severní Africe. U nás se vyskytuje hojně především v teplejších oblastech státu, kde roste na rumištích, u zdí, cest, na úhorech, náspech, mezích apod., odkud se může šířit i na ornou půdu, kde obsazuje především pouze okraje polí. Zapleveluje prořídlé víceleté pícniny, ozimé obiloviny, semenářské porosty trav aj. Jedná se o málo významný plevelný druh - v důsledku špatné agrotechniky, nízké úrovně zpracování půdy a jednostranných osevních sledů ozimých plodin však jeho výskyt a škodlivost na orné půdě v poslední době výrazně stoupá (ozimé obiloviny).
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 36 BBCH 59 BBCH 69 BBCH 95 detail báze listové čepele