Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.227.251.94
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 32
Česká verze  English version  Deutsche Version

Portulaca oleracea L.

Šrucha zelná

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Purslane
Slovenský název: Portulaka zeleninová
Německý název: Gemüse-Portulak,
Portulak
Kód Bayer (EWRS): POROL
Čeleď: Portulacaceae / Šruchovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý pozdní jarní, dužnatý plevelný druh, zakořeňující v ornici tenkým větveným kořenem. Lodyha je poléhavá až vystoupavá, obvykle 10 – 30 cm dlouhá, často červeně naběhlá. Listy krátce řapíkaté, celokrajné, dužnaté, obvejčité až úzce obvejčité, na bázi klínovité. Květy přisedlé, terminální nebo úžlabní po 2 – 3. Okvětních lístků 5, obvejčité, 6 – 8 mm dlouhé, na vrcholu vykrojené, žluté. Plodem je elipsoidní mnohosemenná tobolka otvírající se víčkem, která obsahuje široce elipsoidní, čočkovitě smáčklá, slabě bradavčitá, 0,9 mm dlouhá, hnědočerná semena.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od července do října a na jedné rostlině postupně dozrává až několik tisíc semen (9000), která jsou dlouze dormantní. Hromadně klíčí až následujícím rokem po promrznutí v půdě, později na jaře při vyšších teplotách půdy z povrchových vrstev. Při kvetení jsou květy otevřeny jen velmi krátkou dobu. Šíří se vysemeněním na stanovišti, nečistým kompostem, balíčkovanou sadbou, zeminou apod.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní je v Asii nebo severní Africe, dnes rozšířena ve všech teplejších oblastech světa. U nás se vyskytuje roztroušeně v teplých územích státu (nížiny a s nimi sousedící pahorkatiny). Roste na suchých a výslunných synantropních stanovištích, na návsích, zahradách, polích, vinicích, okrajích komunikací, v chodníkách, mezi dlažebními kostkami apod. Je značně teplomilná (velice citlivě reaguje na výskyt mrazíků a po jejich nástupu rychle zaniká) a světlomilná (nesnáší zapojené porosty a zastínění). Rostliny dobře snášejí sucho, neboť jsou celé dužnaté a mohou dobře růst i v dobách největšího sucha. Závlaha ji ovšem velmi svědčí a vytváří pak velmi husté a mohutné trsy. Zapleveluje především širokořádkové kultury (okopaniny, zeleniny aj.). Jedná se o méně významný plevelný druh, v zahradnických provozech však patří k důležitým plevelům. Její poddruh – subsp. sativa – se pěstuje převážně v teplejších oblastech světa jako salátová zelenina i jako zelené koření do polévek (tzv. portulák).
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 35 BBCH 59 BBCH 65 BBCH 75 BBCH 89 BBCH 89