Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.92.91.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 6
Česká verze  English version  Deutsche Version

Achillea millefolium L.

Řebříček obecný

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Yarrow,
common yarrow
Slovenský název: Rebríček obyčajný
Německý název: Gemeine Schafgarbe
Kód Bayer (EWRS): ACHMI
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, slabě aromatický plevelný druh, setrvávající mělce v půdě bohatým systémem tuhých článkovaných oddenků. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, 10 – 50 cm vysoká, hustě listnatá, pouze nahoře vrcholičnatě větvená. Listy jsou v obrysu kopinaté, 2 – 3x peřenosečné, s více než 15 páry úkrojků všestranně rozložených, v mládí vlnatě pýřité, později olysalé. Vrcholičnatá lata má četné drobnější květní úbory s oboupohlavnými terčovými květy, jež jsou trubkovité, špinavě bílé. Okrajové květy jsou široce jazykovité, bílé až načervenalé. Drobné, až 2 mm dlouhé, klínovité, velmi zploštělé, nahoře zaoblené nažky mají obvod lemovaný křídlatou hranou. Jsou slabě lesklé, stříbřitě šedavé.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativně i vegetativně. Kvete od června až do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až několik tisíc nažek, které snadno vypadávají do okolí rostliny a jsou přenášeny vodou, větrem, ale i půdou, nářadím, osivem (zejména trav), komposty aj. Nažky již po uzrání dobře klíčí, nejlépe mělčeji v půdě, avšak v půdě klíčivost brzy ztrácejí. Méně se rozmnožuje vegetativně částmi oddenků, jež jsou přenášeny nářadím, půdou aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Je rozšířen v Evropě, Asii, zavlečen byl do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. U nás je hojně rozšířen po celém státě od nížin a po horské oblasti. Roste na suchých místech, mezích, stráních, v příkopech, loukách, pastvinách a jiných travnatých stanovištích. Odtud se šíří na pole, zahrady a ostatní zemědělskou půdu. Hojně zapleveluje trávníky, parky a víceleté pícniny, kde vytváří hustý a pevný drn. V jednoletých plodinách ojediněle. Patří mezi méně významné plevelné druhy. Mladé rostliny jsou dietetickou příměsí v píci a krmivu, stářím lodyhy silně dřevnatějí a listy opadávají. Má léčivé účinky.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 14 BBCH 37 BBCH 38 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 81 BBCH 89