Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.229.117.191
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 30
Česká verze  English version  Deutsche Version

Aethusa cynapium L.

Tetlucha kozí pysk

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Fool´s parsley
Slovenský název: Tetucha kozia
Německý název: Hundspetersilie
Kód Bayer (EWRS): AETCY
Čeleď: Apiaceae / Miříkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý přezimující, lysý, jedovatý plevelný druh s krátkým vřetenovitým kořenem. Lodyha 5 – 70 (- 110) cm vysoká, na bázi přímá, od dolní 1/3 větvená, tmavě šedozelená, tupě hranatá až slabě rýhovaná, někdy slabě ojíněná; větvená část lodyhy v uzlinách výrazně zprohýbaná, větve poměrně silné, často dále bohatě větvené (v rozložitém habitu rostliny velmi často hlavní lodyha nedominuje). Lodyžní listy střídavé, řapíkaté, tmavě zelené, čepel obvykle 2x trojčetná, lístečky v obrysu široce vejčité až kopinaté, zastřihovaně peřenosečné s 1 – 2 mm širokými, tupě špičatými koncovými úkrojky. Květenstvím je složený okolík, obal chybí, obalíčky nejčastěji z 2 – 3 svěšených, čárkovitých, 3 – 4 mm, za plodu až 6 – 9 mm dlouhých listenů (obr.). Květy oboupohlavné, kališní cípy ± nezřetelné, korunní lístky bílé nebo se zeleným pruhem ve střední části. Dvounažky široce vejcovité až téměř kulovité; merikarpia za zralosti 4 – 4,5 mm dlouhá, s vyniklými podélnými žebry na hřbetní straně, slámově žlutá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od června do října a na každé z nich se vytvoří až přes 500 semen, která jsou dlouze dormantní. Vzchází nejčastěji z povrchu či povrchových vrstev půdy, klíčení je stimulováno světlem. Jsou dlouhověká a z půdní zásoby klíčí během celého vegetačního období, rostliny snadno přezimují. Šíří se osivem zelenin (petržel, mrkev), komposty, statkovými hnojivy aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena po téměř celé Evropě s výjimkou nejjižnějších oblastí, Kavkaz a Malá Asie; zavlečena do Severní Ameriky. U nás se roztroušeně až dosti hojně vyskytuje na celém území státu od nížin až do nižších a středních podhorských poloh, výšková horní hranice souvislého rozšíření odpovídá horní hranici výskytu polních kultur. Relativně nižší frekvence je v oblastech s ultrabazickým podkladem. Roste na polích, zahradách, úhorech, navážkách, okrajích cest, smetištích aj. Zapleveluje nejčastěji okopaniny (cukrovka) a zeleniny, v hustých porostech obilnin a pícnin se neuplatní. Jedná se o středně nebezpečný plevelný druh, škodlivý zejména v zelinářských a řepařských oblastech. Rostlina je jedovatá, vyšší dávky mohou způsobit otravy nebo i smrt.
BBCH 00 BBCH 13 BBCH 21 BBCH 63 BBCH 65 BBCH 73 BBCH 75 BBCH 79 BBCH 81