Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.229.117.191
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 31
Česká verze  English version  Deutsche Version

Campanula rapunculoides L.

Zvonek řepkovitý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma: Zvonek výběžkatý
Anglický název: Creeping bellflower
Slovenský název: Zvonček repkovitý
Německý název: Acker-Glockenblume
Kód Bayer (EWRS): CMPRA
Čeleď: Campanulaceae / Zvonkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, řídce srstnatě chlupatý plevelný druh. Kořen hlízovitě ztlustlý, větvený, někdy s vodorovnými podzemními výběžky, uložen převážně v ornici. Lodyha přímá, 30 – 50 (- 80) cm vysoká, nevětvená, tupě hranatá. Listy nepravidelně ostře zubaté nebo vroubkovaně zubaté, naspodu zelené; přízemní v listové růžici dlouze řapíkaté, za květu většinou zaschlé, s čepelí trojúhelníkovitě srdčitou až vejčitě srdčitou, špičatou; střední lodyžní listy řapíkaté s čepelí vejčitě srdčitou, horní listy krátce řapíkaté až přisedlé s čepelí vejčitě kopinatou až podlouhlou. Květy jednotlivé na krátkých stopkách se 2 listenci v úžlabí listenů, vzpřímené až nicí, v bohatém koncovém, většinou jednostranném hroznu. Květy pravidelné, pětičetné, oboupohlavné; kališní cípy podlouhle čárkovité, špičaté, nazpět zahnuté, brvité nebo lysé, mnohem kratší než koruna; koruna nálevkovitě zvonkovitá, 20 – 28 mm dlouhá, brvitá, modrofialová, až téměř do 1 členěná; semeník kuželovitý, chlupatý, čnělka nepatrně delší než koruna, blizna 3ramenná. Tobolky vejcovité až polokulovité, chlupaté, nicí, otvírající se 3 děrami při bázi. Semena elipsoidní, s úzkým lemem, mírně zploštělá, lesklá, světlehnědá, 1,2 – 1,4 mm dlouhá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativně i vegetativně. Semeny se rozmnožuje zvláště na chudších, neobdělávaných půdách. Kvete od června do září a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc semen (3 000). Čerstvá semena jsou málo klíčivá, avšak po přezimování v půdě se klíčivost zvyšuje. Nejlépe klíčí na povrchu nebo mělce při povrchu půdy (do 2 cm). Šíří se vysemeněním na stanovišti, vodou, větrem, osivem, komposty, půdou, nářadím aj. Na úrodných obdělávaných půdách se rostliny rozmnožují a rozšiřují převážně vegetativním způsobem. Kořenové orgány mají vysokou regenerační schopnost. Při zpracování půdy se kořeny přelamují a úlomky jsou přenášeny po ploše i na sousední plochy, rozšiřují se též komposty a půdou.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířen od Britského souostroví a severního Španělska po západní Sibiř, na severu po severní Norsko, na jihu po severní Turecko. U nás se vyskytuje hojně od nížin až do podhorských poloh, v horských oblastech vzácně. Roste v zahradách, polích a vinicích, světlých lesích a jejich lemech, na okrajích cest, rumištích aj. Na orné půdě se vyskytuje především na okrajích ploch, zapleveluje všechny plodiny jednoleté, víceleté i vytrvalé kultury. Častý v zahradnických provozech u kompostů, pařenišť, ve školkách aj. Má vysokou konkurenční schopnost, na dobře zpracovávaných půdách však patří mezi méně významné plevele.
BBCH 00 BBCH 11 BBCH 13 - vegetativní BBCH 19 BBCH 37 BBCH 63 BBCH 65 BBCH 79