Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.229.117.191
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 28
Česká verze  English version  Deutsche Version

Caucalis platycarpos L.

Dejvorec velkoplodý

Vědecká synonyma: Caucalis lappula WEBER,
Caucalis daucoides L.
Česká synonyma: Dejvorec stroškový,
Dejvorec mrkvovitý
Anglický název: Small bur-parsley
Slovenský název: Ježec veľkoplodý
Německý název: Acker-Haftdolde,
Kletten-Haftdolde
Kód Bayer (EWRS): CUCLA
Čeleď: Apiaceae / Miříkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý, často přezimující plevelný druh zakořeňující v půdě tuhým, světlým, nevětveným, tenkým kořenem. Lodyha je přímá, (7-) 10 – 30 cm vysoká, obvykle již v dolní třetině rozložitě větvená, hranatá, v horní části rýhovaná, roztroušeně štětinatě chlupatá. Listy dolní řapíkaté, s řapíkem znenáhla rozšířeným v plochou pochvu, střední a horní s čepelí přímo nasedající na rozšířenou pochvu; pochvy s blanitým, plochým, ± hustě brvitým okrajem; čepel v obrysu trojúhelníkovitě vejčitá, obvykle 2x zpeřená, lístky v obrysu vejčité, tupé, dolní často dlouze řapíčkaté; lístečky peřenoklané až peřenodílné v 2 – 4 mm dlouhé, úzce kopinaté, obvykle celokrajné úkrojky; vřetena čepelí obvykle brvitě chlupatá. Květenstvím jsou okolíky koncové, často však zdánlivě postranní (proti listu stojící), složené jen ze 2 – 3 (-5) okolíčků; obal chybí nebo jen z 1 – 2 malých bylinných listenů, obalíčky ze 3 – 5 kopinatých listenů; stopky okolíčků i květní stopky ostře hranaté a drsné. Korunní lístky bílé nebo vzácně narůžovělé. Dvounažky v obrysu eliptické; merikarpia 6 – 12 mm dlouhá a (bez ostnů) 4 – 6 mm široká, žlutohnědá, s nevýraznými žebry hlavními a 4 nápadně vyvinutými vedlejšími žebry, buď jenom vypouklými, nebo častěji protaženými v až 3 mm dlouhé háčkovité ostny.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od května do července. Háčkovité ostny umožňují zoochorní rozšiřování.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířen v jižní, západní a střední Evropě, na Ukrajině, Krymu, Kavkaze, Turecku a severním Iránu. U nás archeofyt, výskyt v minulosti dosti hojný, dnes vlivem intenzivního hospodaření a používání herbicidů velmi vzácný. Jedná se o význačný teplomilný plevel polí, vinic a mladých úhorů, řidčeji na rozvolněných stepních stanovištích, vesměs na suchých, vápnitých, živinami bohatých půdách, na bazických podkladech, v chladnějších polohách vzácně a výhradně na vápenci. Zapleveluje hlavně obilniny. Dejvorec v současnosti patří mezi vzácné a ohrožené taxony naší květeny.
BBCH 00 BBCH 10 BBCH 13 BBCH 34 BBCH 65 BBCH 79 BBCH 79 BBCH 79 BBCH 81