Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 30
Česká verze  English version  Deutsche Version

Microrrhinum minus (L.) FOURR.

Hledíček menší

Vědecká synonyma: Chaenorhinum minus (L.) LANGE
Česká synonyma:
Anglický název: Small toadflax
Slovenský název: Papyštek menší
Německý název: Klaffmund,
Kleiner Orant
Kód Bayer (EWRS): CHNMI
Čeleď: Scrophulariaceae / Krtičníkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý pozdní jarní plevelný druh, zakořeňující mělce v ornici jednoduchým kůlovým kořenem. Lodyha přímá nebo vystoupavá, 5 – 25 (-40) cm vysoká, bohatě větvená, hustě žláznatě chlupatá. Listy téměř přisedlé, kopinaté až čárkovitě kopinaté, celokrajné, na vrcholu tupé, žláznatě chlupaté. Květenství volné, tvořeno souborem terminálního a postranních hroznů, květní stopky 3 – 20 mm dlouhé, podepřené listeny. Kalich 5cípý, žláznatý; koruna delší než kalich, dvoupyská, tlamatá (dolní pysk nepřiléhající k hornímu), s krátkou vakovitou ostruhou, světle fialová, v ústí žlutavá. Plody jsou dvoupouzdré tobolky podlouhle vejcovité až téměř kulovité, 3 – 6 mm dlouhé. Semena velmi drobná, 0,5 – 0,8 mm dlouhá, oválná až vejčitá, matná, hnědá až tmavohnědá, výrazně podélně žebernatá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně, kvete od června do září a na jedné rostlině dozrává až několik set semen. Čerstvá semena klíčí poměrně špatně, lépe po přezimování v půdě, hromadně však klíčí později na jaře při vyšší teplotě půdy, nejlépe mělce při povrchu.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířen téměř v celé Evropě na východ po střední Rusko, v severní Africe, Turecku, Libanonu a na Kavkaze. Sekundárně též v Severní Americe. U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně především v teplejších oblastech nížin a středních poloh. Roste na polích, úhorech, rumištích, okrajích komunikací, navážkách zeminy apod. Zapleveluje především později vysévané širokořádkové plodiny (okopaniny, zeleniny), objevuje se však i v prořídlých obilninách, luskovinách apod. Často dozrává na nepodmítnutých strništích. Je poměrně náročný na světlo a zapojenými porosty je snadno potlačován. Jedná se málo významný plevelný druh.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 16 BBCH 65 BBCH 73 BBCH 75 BBCH 81 BBCH 85