Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.235.60.197
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 36
Česká verze  English version  Deutsche Version

Sisymbrium loeselii L.

Hulevník Loeselův

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: False London-rocket
Slovenský název: Huľavník Loeselov
Německý název: Lösels Rauke
Kód Bayer (EWRS): SSYLO
Čeleď: Brassicaceae / Brukvovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý plevelný druh. Lodyha je přímá, (10-) 30 – 60 (-230) cm vysoká, častěji nad polovinou větvená s větvemi přímými až přímo odstálými, srstnatá, s chlupy 1 – 2 mm dlouhými. Listy kracovitě až lyrovitě peřenodílné, chlupaté. Květenstvím je bohatý hrozen. Kališní lístky citrónově žluté; korunní lístky zlatožluté, delší než kalich. Plodní stopky odstálé až rozprostřené, rovné; šešule oblé, (9-) 23 – 36 (-54) mm dlouhé, 0,9 – 1,3 mm široké, ± srpovitě dovnitř zahnuté, lysé nebo na bázi brvité. Semena jsou drobná, podlouhle vejčitá, 0,6 – 1,1 mm dlouhá, 0,3 – 0,6 mm široká, hnědožlutá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně, kvete od května až do podzimu (hromadně v červnu a červenci) a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc semen, jež klíčí hromadně zvláště v příštím roce zjara, nejlépe z malé hloubky (z hloubky přes 3 cm zpravidla neklíčí). Rostliny vzešlé na podzim mohou za mírné zimy přezimovat a časně na jaře pokračují v růstu a vývoji.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířen v Evropě, v západní a východní Sibiři. Zavlečen do Severní Ameriky. U nás se hojně vyskytuje v teplejších a nížinných oblastech, do vyšších poloh zřejmě jen přechodně zavlékán. Roste na rumištích, skládkách, podél komunikací, v pískovnách, na haldách, výsypkách apod. Je to nitrofilní druh, s optimem růstu na sypkých, minerálních, živinami bohatých půdách kyselých až bazických; často na slunných místech. Jedná se o významný ruderální druh teplejších oblastí. Na orné půdě se vyskytuje zpravidla výjimečně - zde zejména na pozemcích v blízkosti ruderálních ploch, může zaplevelovat téměř všechny plodiny (především ozimou řepku, prořídlé obilniny a víceleté pícniny).
BBCH 00 BBCH 19 BBCH 33 BBCH 37 BBCH 55 BBCH 65 BBCH 79