Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 34.239.176.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 38
Česká verze  English version  Deutsche Version

Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH.

Huseníček rolní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Thale-cress,
common wall cress
Slovenský název: Arábkovka Thalova
Německý název: Acker-Schmalwand,
Schmalwand
Kód Bayer (EWRS): ARBTH
Čeleď: Brassicaceae / Brukvovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý efemérní plevelný druh s přízemní listovou růžicí a obvykle jednou, méně často více lodyhami. Lodyha přímá, 5 – 30 (-50) cm vysoká, často větvená, v dolní třetině s 0,5 – 0,9 mm dlouhými, rovnovážně nebo nazpět odstálými jednoduchými chlupy, jinak lysá, modravě ojíněná. Listy přízemní růžice nejčastěji 1 – 3 cm dlouhé, obkopinaté až kopisťovité, celokrajné nebo oddáleně tupě zubaté; lodyžní listy úzce eliptické, zúženou bází přisedlé. Květy jsou drobné, bílé, stopkaté, nahloučené v hroznovitém květenství. Kališní lístky 1,3 – 2,0 mm dlouhé, zelenožluté, na vrcholu často nafialovělé; korunní lístky 2 – 4 mm dlouhé, bílé, na bázi bledě žluté. Plodní stopky šikmo až rovnovážně odstálé, lysé, dosahují 1/3 až 2/3 délky šešule; šešule šikmo odstálé až rozložité, rovné nebo nahoru mírně obloukovitě zahnuté, 8 – 18 mm dlouhé, 0,6 – 0,9 mm široké, lysé. Semena jsou podlouhlá, 0,4 – 0,5 mm dlouhá, s 1 – 2 podélnými rýhami, světle hnědá, lesklá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně, rostlina má velice rychlý vývoj, kvete od časného jara do května, brzo dozrává a odumírá. Na rozdíl od ostatních efemérních druhů je však huseníček někdy schopen v tomtéž roce vytvořit ještě jednu generaci počátkem podzimu. Na jedné rostlině se vytváří několik stovek semen s dlouhou dormancí, která vydrží v půdě životná delší dobu. Vzchází až později na podzim, přes zimu a v předjaří.
Rozšíření a hospodářský význam: Je rozšířen po celé Evropě kromě severní části Skandinávie a nejsevernější evropské části Ruska, na jihu západní Sibiře, v jihovýchodní části Střední Asie, na Kavkaze, pobřeží Malé Asie, severní a východní Africe. Druhotně v jižní Africe, střední Číně, Japonsku, Severní Americe a v Austrálii. U nás hojně rozšířen na celém území státu. Relativně méně hojně v územích s karbonátovým podkladem. Roste na polích, okrajích cest, čerstvých úhorech, rumištích, železničních nádražích, skalnatých a kamenitých svazích, v pionýrských společenstvech mělkých půd aj. Především na silikátovém podkladu na lehčích vysychavých půdách. Vzhledem k jeho životnímu cyklu zapleveluje především ozimé plodiny (ozimé obilniny) a víceleté pícniny. Jedná se o běžný, ale málo významný plevelný druh. Je důležitým objektem genetických studií.
BBCH 00 BBCH 17 BBCH 51 BBCH 65 BBCH 75 BBCH 75