Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.192.20.240
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 17
Česká verze  English version  Deutsche Version

Lithospermum arvense L.

Kamejka rolní

Vědecká synonyma: Aegonychon arvense (L.) S. F. GRAY,
Buglossoides arvensis (L.) I. M. JOHNSTON
Česká synonyma: Kamejnička rolní
Anglický název: Field gromwell
Slovenský název: Kamienka roľná
Německý název: Acker-Steinsame,
Bauernschminke
Kód Bayer (EWRS): LITAR
Čeleď: Boraginaceae / Brutnákovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá ozimá, drsně chlupatá bylina s kůlovým kořenem. Lodyha 10 – 50 (-70) cm vysoká, přímá nebo vystoupavá, pod listy vždy s 2 nevýraznými hranami, hustě přitiskle chlupatá, zelená až více či méně nafialovělá. Listy střídavé, celokrajné; dolní lodyžní listy obkopinaté, k bázi dlouze úzce klínovité; horní listy podlouhlé, přisedlé, s výraznou střední žilkou, na obou stranách krátce chlupaté. Květy ve vijanech, téměř přisedlé v paždí listenů. Kališní lístky čárkovité, jen při bázi srostlé, z obou stran štětinatě chlupaté, zelené; koruna nálevkovitá, bílá, s krátkou trubkou. Plody jsou tvrdky, které sedí po 4 (často jen 1 – 3) ve vytrvalém kalichu. Tvrdky hruškovitého tvaru, 2,5 – 2,9 mm dlouhé, 1,5 – 1,7 mm široké, šedé až šedohnědé, drsné, matné, bradavčité.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně, kvete od května do července a na jedné rostlině dozrává asi 200 tvrdek. Tvrdky po dozrání poměrně snadno vypadávají, ale v půdě nevydrží dlouho životné (přes značnou tvrdost obalů jsou v půdě snadno napadány mikroorganismy). Nejlépe klíčí z povrchové vrstvy půdy (do 2 cm) na podzim i na jaře. V minulosti se tvrdky kamejky poměrně snadno šířily osivem obilnin. Při semletí s obilím způsobovaly tzv. písčitost mouky – tvrdé obaly tvrdek (SiO2, CaCO3) vyvolávají při požívání pečiva nebo chleba dojem příměsi písku.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní ve Středozemí a v jihozápadní Asii, jako archeofyt se rozšířila do dalších částí Evropy a západní Asie, na sever až k polárnímu kruhu. Zavlečena do východní Asie a Severní Ameriky. U nás se vyskytuje roztroušeně, v nížinách místy i hojněji. Původně stepní druh, postupně přizpůsobený na zemědělsky obdělávanou půdu, úhory, popř. ruderalizovaná stanoviště. Má střední nároky na světlo, teplo, vláhu i živiny v půdě, roste v písčitých až hlinitých půdách, zásaditých až slabě kyselých. Zapleveluje hlavně ozimé obilniny, řidčeji jařiny, prořídlé víceleté pícniny, okopaniny aj. V minulosti na polích hojněji, vlivem intenzivní agrotechniky (dokonalejší čistění osiva, hromadné používání herbicidů, větší zapojení porostů ozimých obilnin aj.) a relativně krátké životnosti tvrdek v půdě značně ustoupila. Dnes se tedy jedná o málo významný plevelný druh.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 34 BBCH 63 BBCH 67 BBCH 77 BBCH 85