Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.233.242.67
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 30
Česká verze  English version  Deutsche Version

Anthemis arvensis L.

Rmen rolní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Corn chamomile
Slovenský název: Ruman roľný
Německý název: Acker-Hundskamille
Kód Bayer (EWRS): ANTAR
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý až dvouletý plevelný druh. Zakořeňuje v ornici kůlovým kořenem. Lodyha je přímá, 10 – 50 cm vysoká, roztroušeně chlupatá až pýřitá, od báze dlouze větvená. Listy jsou v obrysu podlouhle obvejčité, 1 – 3x peřenosečné, chlupaté, úkrojky peřenoklané v 0,5 – 1 mm široké cípy. Úbory jsou jednotlivé, dlouze stopkaté, 2 – 4 cm v průměru. Lůžko úboru je kuželovité, plevkaté a plné. Jazykovité květy úboru jsou jednopohlavné samičí, bílé; terčovité květy jsou oboupohlavné, zlatožluté. Nažky jsou heterokarpické; z jazykovitých květů jsou 1,8 – 2,2 mm dlouhé, klínovité, od základny k vrcholu nálevkovitě rozšířené, na příčném řezu kruhovité, podélně zřetelně žebernaté; z terčových květů jsou nažky drobnější, 1,4 – 1,9 mm dlouhé, klínovité, od základny k vrcholu mírně rozšířené, podélně jemně žebrované; povrch nažek je matný, drsný, barva žlutohnědá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od května do podzimu a na jedné rostlině dozrává 1 000 – 10 000 nažek. Nažky jsou nepravidelně klíčivé a vzcházejí již při teplotách + 1°C z hloubky do 4 cm. V půdě jsou dlouho životné. Rostliny po poškození snadno regenerují. Je otužilý proti zimě a snadno přezimuje. Hlavním zdrojem zaplevelení je půdní zásoba semen.
Rozšíření a hospodářský význam: Domácí je v Evropě, Malé Asii a v severní Africe. Zavlečen byl do Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland aj. Pochází ze Středozemí. U nás je rozšířen zejména v podhorských a horských polohách, na chudších, písčitých až hlinitých půdách. Roste na polích, v úhorech, příkopech, u cest, na rumištích, v zahradách aj. Zapleveluje ozimé obiloviny, ozimou řepku, víceleté pícniny, může působit obtíže i v okopaninách a zelenině. Patří mezi méně nebezpečné plevele. Poněkud ustupuje a na jeho místo nastupuje agresivnější heřmánkovec nevonný, který daleko lépe snáší zastínění a lépe reaguje na vyšší obsah živin v půdě. Snižuje krmnou hodnotu píce.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 13 BBCH 14 BBCH 23 BBCH 61 BBCH 81 BBCH 97