Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 27
Česká verze  English version  Deutsche Version

Mentha arvensis L.

Máta rolní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Corn mint,
field mint
Slovenský název: Mäta roľná
Německý název: Acker-Minze
Kód Bayer (EWRS): MENAR
Čeleď: Lamiaceae / Hluchavkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, výběžkatý, silně aromatický plevelný druh. V půdě se udržuje systémem vodorovných a svislých žlutavě bílých až nafialovělých, stářím hnědnoucích, článkovaných, nepravidelně hlízovitě tloustnoucích oddenků (obr.), jež jsou v mládí šťavnaté a křehké, na podzim hlízovitě tloustnou. Lodyha je čtyřhranná, přímá nebo na bázi vystoupavá, často od báze bohatě větvená, (10-) 20 – 50 (-80) cm vysoká, roztroušeně oděná dolů sehnutými jednoduchými chlupy. Listy vstřícné, křižmostojné, řapíkaté, čepel vejčitá až široce vejčitá nebo kopinatá až podlouhlá, na okraji mělce oddáleně pilovitá, s roztroušenými jednoduchými chlupy. Květenstvím jsou lichopřesleny navzájem oddálené v úžlabí velkých, lodyžním listům podobných, k vrcholu květenství se jen zvolna zmenšujících listenů. Květní stopky 1,5 – 4 mm dlouhé, oděné nejčastěji pouze pod kalichem. Kalich široce zvonkovitý, vně odstále chlupatý, do 1/5 až 1/4 členěný v trojúhelníkovité až široce trojúhelníkovité cípy. Koruna světle fialová až světle růžová. Plodem jsou tvrdky, vejčité až oválné, na příčném řezu oble trojboké, (0,7-) 0,8 – 0,9 (- 1,0) mm dlouhé, světle hnědé, jemně zrnité, na bázi s bělavým masíčkem (karunkula).
Reprodukce a šíření: Rostliny se rozmnožují na chudších stanovištích převážně tvrdkami, jež snadno vypadávají z kalichu do okolí rostliny. Kvete od července do září a na jedné rostlině dozrává několik set tvrdek (asi 200). Čerstvě dozrálé tvrdky jsou málo klíčivé, avšak po přezimování v půdě klíčí lépe. V ulehlých půdách zůstávají tvrdky klíčivé několik let. Na půdách zahradních, polních a jiných s vyšší úrodností převládá rozmnožování oddenky, jež jsou roznášeny půdou, komposty, nářadím aj. Zdravé oddenky raší od jara do podzimu.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v Evropě kromě jihozápadní a jižní části, ve Skandinávii až do 60° s. š., severozápadní Asie, na východ a jihovýchod až do Sibiře a do hor Střední Asie. Zavlečena do východní Asie a Severní Ameriky. U nás na většině území pravděpodobně jako archeofyt. Vyskytuje se po celém území státu od nížin do horských oblastí. Roste na polích, úhorech, v zahradách, deponiích zeminy, náplavech, letněných dnech rybníků, vlhkých lesních a lučních cestách, vlhkých pastvinách, prameništích aj. Nejlépe jí vyhovují zamokřená nebo vlhčí místa, kde může vytvářet souvislé porosty. Na zaplevelených půdách se vyskytuje ve všech plodinách. Jedná se o méně významný plevelný druh. Příměs silně aromatických rostlin v píci je velmi nepříjemná. V lidovém lékařství se sbírají nadzemní části rostliny do léčivých čajů jako náhražka za mátu peprnou.
BBCH 00 BBCH 16 BBCH 16 BBCH 33 BBCH 33 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 81 BBCH 85 oddenky