Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.235.60.197
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 35
Česká verze  English version  Deutsche Version

Lycopsis arvensis L.

Prlina rolní

Vědecká synonyma: Anchusa arvensis (L.) BIEB.
Česká synonyma:
Anglický název: Bugloss
Slovenský název: Prhlica roľná
Německý název: Acker-Krummhals,
Krummhals,
Kleine Ochsenzunge,
Wolfsauge
Kód Bayer (EWRS): LYCAR
Čeleď: Boraginaceae / Brutnákovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá ozimá, odstále štětinovitě chlupatá, draslavá bylina. Lodyha přímá nebo vystoupavá, (10-) 20 – 35 (-50) cm vysoká. Listy většinou střídavé; přízemní listy řapíkaté, široce kopinaté až obkopinaté, mělce chobotnatě zubaté, po obou stranách rovnoměrně štětinovitě chlupaté; lodyžní listy poloobjímavou bází přisedlé, úzce kopinaté. Květy v koncových, hustých vijanech nebo vzácně vijany úžlabní v horní části lodyh. Kalich až k bázi členěný v úzce kopinaté, hustě štětinatě chlupaté cípy. Koruna nejčastěji blankytně modrá. Plody jsou asi 3 – 4 mm dlouhé tvrdky, usazené po 4 ve vytrvalém kalichu. Mají charakteristicky nepravidelně vejčitý tvar s výrazně protáhlou špičkou (tvar domácích střevíců), jsou matné, šedohnědé, s hrbolatým povrchem.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od května do září a na jedné rostlině postupně dozrává až několik set tvrdek. Dozrálé tvrdky již po uzrání dobře klíčí, nejlépe z hloubky do 3 cm, avšak v půdě poměrně brzo ztrácejí klíčivost. Vzchází tedy často již na podzim a přezimuje v listové růžici. Šíří se špatně vyčištěným osivem.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v Evropě, Asii a zavlečena do Severní Ameriky. U nás se vyskytuje na všech půdách od nížin až do podhůří, zvláště v teplejších oblastech. Roste na polích, úhorech, u cest, v příkopech, sadech, vinicích, rumištích, navážkách aj. Zapleveluje obilniny (hlavně ozimé), řepku, okopaniny, luskoviny a další plodiny. Jedná se o méně významný plevelný druh.

BBCH 00 BBCH 10 BBCH 12 BBCH 15 BBCH 35 BBCH 51 BBCH 61 BBCH 65 BBCH 67 BBCH 89 BBCH 89