Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 34.239.176.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 36
Česká verze  English version  Deutsche Version

Alopecurus myosuroides HUDS.

Psárka polní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Black-grass,
mouse foxtail
Slovenský název: Psiarka roľná
Německý název: Acker-Fuchsschwanz,
Acker-Fuchsschwanzgras
Kód Bayer (EWRS): ALOMY
Čeleď: Poaceae / Lipnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá, ozimá, trsnatá plevelná tráva. Stébla jsou 15 – 80 (-130) cm vysoká, na bázi větvená, přímá nebo kolénkatě vystoupavá, rýhovaná, drsná. Pochvy listů rýhované, lysé, drsné. Jazýček přes 2 mm dlouhý, tupý, většinou poněkud dřípený; ouška chybí (obr.). Listové čepele ploché, rýhované, na líci a na okrajích drsné. Květenstvím je úzce válcovitý lichoklas, 3 – 12 cm dlouhý, 3 – 5 mm široký, hustý, k oběma koncům zúžený, větévky velmi krátké, s 1 – 2 klásky. Klásky jednokvěté, z boku zploštělé. Plevy stejné, bezosinné. Plucha zdéli plev, kopinatá, špičatá, na bázi hřbetu s kolénkatou osinou. Obilky zploštělé, dlouze eliptické, 5 – 6 mm dlouhé, pluchaté, osinaté, slámově žluté, hnědé až nafialovělé.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete nejčastěji od května do července a na jedné rostlině dozrává průměrně 200 – 400 obilek (v případě silného odnožení až několik tisíc obilek). Vyznačuje se velice krátkou dobou dormance a vzchází již od konce léta do poloviny až konce října, menší část ještě zjara od konce března do počátku dubna. Vzchází nejlépe z hloubky půdy do 3 cm. Obilky vydrží v půdě životné několik let. Šíří se osivem trav a obilnin, slámou, nářadím, žacími mlátičkami, statkovými hnojivy, větrem, vodou aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní je pravděpodobně v celém Středozemí. Rozšířena do dalších zemí Evropy, Asie, Severní Afriky, také do USA, Argentiny, Austrálie a Nového Zélandu. Do České republiky byla psárka zavlečena patrně s osivem již v dávné minulosti a vystupuje tedy u nás jako archeofyt. Druh vykazuje oceánsko-suboceánské rozšíření se silným ústupem v kontinentálně ovlivněných oblastech. V sousedním Německu patří k vysoce rozšířeným a škodlivým plevelům obilnin. U nás se vyskytuje roztroušeně v několika oblastech (lokality na okresech České Budějovice, Mělník, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Jičín a Znojmo). Zapleveluje zejména ozimé obilniny, ale možný výskyt též v řepce, jarních obilninách a dalších plodinách. Mimo ornou půdu se vyskytuje rovněž na rumištích, železničních nádražích, překladištích a podobných lokalitách spojených s jejím šířením. Vyznačuje se vysokou konkurenční schopností. V místech výskytu se jedná o významný a nebezpečný plevelný druh.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 32 BBCH 34 BBCH 65 BBCH 69 BBCH 89 detail báze listové čepele detail báze listové čepele