Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 10
Česká verze  English version  Deutsche Version

Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.

Rosička krvavá

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Hairy finger-grass,
hairy crabgrass
Slovenský název: Prstovka krvavá
Německý název: Blutrote Fingerhirse
Kód Bayer (EWRS): DIGSA
Čeleď: Poaceae / Lipnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá pozdní jarní, zelená až nafialovělá, trsnatá plevelná tráva, zakořeňující v ornici bohatými svazčitými kořeny. Stébla jsou kolénkatě vystoupavá, 20 – 60 cm dlouhá, dole kořenující, hladká, lysá. Pochvy listů i čepele jsou hustě odstále chlupaté, jazýček je krátký (do 2 mm), ouška chybějí (obr.). Květenství je složené z (2-) 5 – 8 (-16) prstnatě rozestálých, úzce čárkovitých lichoklasů, nasedajících okolíkatě na vrcholu stébla. Lichoklasy jsou i po odkvětu rovnovážné nebo šikmo vzhůru směřující. Vřeteno lichoklasů 3hranné, úzce křídlaté. Klásky 2květé (1 sterilní), dlouze eliptické s kopinatou špičkou a tupou bází, 2,7 – 3 mm dlouhé, 0,8 – 0,9 mm široké, žlutavé, světle hnědé až nafialovělé, matné, horní pleva zdéli 1/3 – 3/4 klásku. Po dozrání obsahují drobnou eliptickou obilku.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od července do října a na jedné rostlině dozrává asi 200 – 2 000 semen. Klíčí hromadně později na jaře při vyšších teplotách půdy a za příznivé půdní vlhkosti, nejlépe z hloubky do 3 cm. Mladé klíční rostliny se rychle vyvíjejí a rostou.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v teplejším a v mírném pásu celého světa. U nás se vyskytuje především v teplejších oblastech nížin, zejména na písčitých půdách. Roste na úhorech, kolem cest, na rumištích, v železničních kolejištích, dlažbách chodníků, okrasných květinových plochách, zeleninových záhonech, ve vinicích, na polích a jiných stanovištích. Na polích může zaplevelovat zejména širokořádkové a prořídlé plodiny, které v době hromadného klíčení obilek nevytvářejí zápoj porostu. Na orné půdě méně významný plevel. Nebezpečná v zahradnických a zelinářských provozech.
BBCH 00 BBCH 11 BBCH 12 BBCH 13 BBCH 34 BBCH 35 BBCH 65 BBCH 85 detail báze listové čepele detail báze listové čepele