Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.233.221.90
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 24
Česká verze  English version  Deutsche Version

Veronica arvensis L.

Rozrazil rolní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Wall speedwell
Slovenský název: Veronika roľná
Německý název: Feld-Ehrenpreis
Kód Bayer (EWRS): VERAR
Čeleď: Scrophulariaceae / Krtičníkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý, 5 – 25 (- 30) cm vysoký plevelný druh. Lodyha přímá nebo řidčeji od báze větvená ve větší počet vystoupavých větví, oblá, v dolní části dvouřadě, výše po celém obvodu chlupatá kratičkými, obloukovitě vzhůru zahnutými chlupy a vtroušenými dlouhými odstálými krycími, v horní části i žláznatými chlupy. Listy přisedlé, jen nejdolejší velmi kratičce řapíkaté, vstřícné, široce vejčité, na bázi zaokrouhlené až uťaté, celistvé, jen po okraji vroubkované. Květenstvím je všestranný hrozen, ve všech částech žláznatý, květy drobné, téměř přisedlé v úžlabí listenů; dolní listeny listům podobné, ale užší, úzce vejčité, obvykle jen v dolní polovině po okraji vroubkované; horní listeny podlouhlé až kopinaté, celokrajné, chlupaté a žláznaté. Květní a plodní stopky velmi krátké, výrazně kratší než listeny a kalich. Kalich jen na bázi kratičce srostlý, kališní cípy nestejné (2 delší a 2 kratší), kopinaté, vně chlupaté a žláznaté. Koruna 3 – 4 mm v průměru, světle až sytě modrá, kratší než kalich. Tobolky v obrysu obsrdčité, zdéli kratších kališních cípů, 3 – 4 mm dlouhé i široké, výrazně zploštělé, na bázi zúžené, nahoře s pravidelným srdčitým zářezem, čnělka rovná, 0,4 – 0,8 mm dlouhá, zdéli nebo jen nepatrně převyšující zářez tobolky. Semena mírně miskovitá, široce eliptická, 0,9 – 1,2 mm dlouhá, 0,8 – 1 mm široká, žlutavá, povrch je matný, jemně dolíčkovaný.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od března do června, ojediněle až do pozdního podzimu a na jedné rostlině postupně dozrává až několik set semen. Klíčí dobře ihned po uzrání, ale v půdě může podržet klíčivost řadu let. Vzchází hromadně na podzim a dále v jarním období, optimálně mělce při povrchu půdy. Lehká semena se snadno šíří silným větrem i povrchovou vodou.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní pravděpodobně ve Střední Asii, Kavkaze a Blízkém východě. Jako archeofyt v Evropě a severní Africe. Neofyt v Severní Americe, Grónsku, Islandu, Brazílii, Chile, Austrálii aj. U nás se hojně vyskytuje od nížin do podhorských oblastí a zavlékán až do nejvyšších poloh našich hor. Vyznačuje se širokou ekologickou amplitudou. Roste na sušších loukách či pastvinách, na výslunných stráních a trávnících v intravilánech obcí, na zdech, skalnatých stráních, písčinách, polích, vinicích, úhorech, železničních náspech, sušších rumištích, podél komunikací. Zapleveluje hlavně ozimé obilniny, řepku, prořídlé jeteloviny, luskoviny, okopaniny. Jedná se zpravidla o méně významný plevelný druh. V ozimých obilninách je však dnes místy silně rozšířen a může způsobovat určité problémy.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 32 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 79 BBCH 79