Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.233.221.90
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 31
Česká verze  English version  Deutsche Version

Malva neglecta WALLR.

Sléz přehlížený

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Dwarf mallow
Slovenský název: Slez nebadaný
Německý název: Weg-Malve,
Käsepappel
Kód Bayer (EWRS): MALNE
Čeleď: Malvaceae / Slézovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý, dvouletý a někdy v mírných zimách nebo teplých oblastech vytrvalý plevelný druh. Kořen kůlový, často přes 50 cm dlouhý, velmi chudě větvený. Lodyha poléhavá až vystoupavá, při bázi větvená, 10 – 50 (-100) cm dlouhá, většinou roztroušeně chlupatá. Listy dlouze řapíkaté, s čepelí okrouhlou až okrouhle ledvinitou, na bázi srdčitou, 5 - 7laločnou, s laloky polokruhovými, nepravidelně zubatými nebo vroubkovanými; čepel na svrchní straně olysalá až roztroušeně chlupatá, na spodní straně většinou hustě chlupatá. Palisty podlouhle trojúhelníkovité, opadavé. Květy po (1-) 2 - 4 (-8) na stopkách kratších než podpůrné listy. Kalich do poloviny srostlý, s široce trojúhelníkovitými, zašpičatělými cípy; korunní lístky obvejčité, hlouběji tupě vykrojené, bělavé, růžové až nachové, tmavě žilkované. Naspodu kalichu je kalíšek se 3 čárkovitě kopinatými lístky. Plody poltivé jsou uzavřené ve vytrvalém kalichu a po uzrání se rozpadají zpravidla na 13 – 15 plůdků. Plůdky krátce hustě plstnaté, světle až tmavě hnědé. Semena ledvinovitá, 1,6 – 1,8 mm dlouhá, 1,5 – 1,7 mm široká, tmavě hnědá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně, kvete od června do října a na jedné rostlině dozrává asi 300 – 500 semen. Čerstvě dozrálá semena jsou méně klíčivá a teprve po přezimování v půdě se jejich klíčivost zvyšuje. Šíří se půdou, komposty, nářadím, při kosení a sklizni píce.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní zřejmě v Přední a Střední Asii, jinde v Eurasii a severozápadní Africe jako archeofyt. Zavlečen do Severní Ameriky, Chile, Austrálie a na Nový Zéland. V ČR je obecně rozšířen od nížin až do horských oblastí. Roste na ruderálních místech návsí, podél silnic, na dvorech, u zdí a plotů, na kompostech, zahrádkách, okrajích polí, ruderalizovaných trávnících aj. Přednostně na organominerálních půdách obohacovaných dusíkatými látkami, zvláště v okolí kravínů, chlévů, hnojišť či dobytčích ohrad. Jedná se o méně významný plevelný druh. U starověkých Řeků a Římanů byl využíván jako salátová zelenina.
BBCH 00 BBCH 10 BBCH 14 BBCH 31 BBCH 36 BBCH 61 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 77 BBCH 79 BBCH 89