Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.233.242.67
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 29
Česká verze  English version  Deutsche Version

Apera spica-venti (L.) P.B.

Chundelka metlice

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Loose silky-bent,
silky bent grass
Slovenský název: Metlička obyčajná
Německý název: Gemeiner Windhalm,
Windhalm
Kód Bayer (EWRS): APESV
Čeleď: Poaceae / Lipnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá ozimá plevelná tráva. Rostlina volně trsnatá, žlutavě zelená. Kořeny svazčité. Stébla jsou přímá až kolénkatě vystoupavá, hladká, lesklá, chudě olistěná, až 130 cm vysoká. Pochva listů má až 6 mm dlouhý, dřípený jazýček, ouška chybějí (obr.). Listové čepele jsou ploché, 3 – 5 (10) mm široké. Lata je jehlancovitá, rozkladitá, bohatě větvená. Klásky jsou jednokvěté, lesklé, nafialovělé. Plevy jsou nestejně dlouhé, bezosinné, draslavé; plucha je elipsovitá, osinatá; pluška je menší, bezosinná. Pluchatá, osinatá obilka je 2 – 3 mm dlouhá, kopinatá, ostře zašpičatělá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od června do podzimu, hlavní období dozrávání na orné půdě je v měsíci červenci. Jedna rostlina dokáže vyprodukovat několik tisíc obilek (až 16 000). Obilky dozrávají na poli ještě před sklizní plodin a jsou snadno větrem, vodou aj. roznášeny. Obilky mají po dozrání jen krátkou dormanci a snadno klíčí a vzcházejí již v podzimním období, nejlépe z povrchových vrstev půdy, zvláště za vlhkého a teplého podzimu; či vzchází i časně zjara a zapleveluje brzo seté jařiny a prořídlé ozimy. Obilky jsou v půdě jen krátce životné.
Rozšíření a hospodářský význam: Domácí je v Evropě a severní Asii. U nás je rozšířena na celém území státu, preferuje vlhčí, lehčí, nevápenité, neutrální až kyselé půdy. Zapleveluje především ozimé obilniny, ozimou řepku, víceleté pícniny a postupně se rozšiřuje i v jarních obilninách. Je nepříjemná i v ozimých zeleninách (špenát, česnek). Jedná se o velmi nebezpečný plevelný druh. Za značné rozšíření vděčí zejména vysokému zastoupení ozimů a minimalizaci ve zpracování půdy.
BBCH 00 BBCH 00 BBCH 13 BBCH 22 BBCH 33 BBCH 55 BBCH 65 BBCH 81 BBCH 97 detail báze listové čepele