Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.92.91.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 33
Česká verze  English version  Deutsche Version

Galium spurium L.

Svízel pochybný

Vědecká synonyma:
Česká synonyma: Svízel nepravý,
Svízel klamavý
Anglický název: False cleavers
Slovenský název: Lipkavec pochybný
Německý název: Kleinfrüchtiges Kletten-Labkraut,
Acker-Labkraut
Kód Bayer (EWRS): GALSP
Čeleď: Rubiaceae / Mořenovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý draslavý plevelný druh. Lodyha přímá, vystoupavá nebo popínavá, (15-) 30 – 150 cm dlouhá, 4hranná, na hranách s nazpět směřujícími chrupavčitými osténky. Listy v 6 – 8 (-9) četných přeslenech, čárkovité až obkopinaté, osténkaté, na vrcholu hrotité. Květenstvím jsou (1-) 3 – 9 květé úžlabní vrcholíky. Koruna velmi drobná, 0,8 – 1,3 (-1,6) mm v průměru, zelenavě žlutá. Plodem je dvounažka, která se ve zralosti rozpadá ve 2 merikarpia. Merikarpia kulovitá až ledvinovitá, 1,3 – 2,6 (- 2,9) mm dlouhá, hustě porostlá háčkovitě ostnitými chlupy (var. echinospermum) nebo až lysá (var. spurium).
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně, kvete od června do září a na jedné rostlině dozrává až několik set semen. Hlavním způsobem šíření nažek je přirozené vysemenění na stanovišti; šíří se také osivem (řepka, zeleniny, jeteloviny), exozoochorně zvířaty, vodou i statkovými hnojivy.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní patrně pouze od Středozemí do Střední Asie. Dnes rozšířen ve větší části Evropy, v Asii, Africe, Severní Americe a na Novém Zélandu. V ČR se vyskytuje především v teplejších oblastech, nejčastěji ve středních Čechách, dolním Poohří, Polabí, na jižní a střední Moravě. Roste na polích, úhorech, rumištích, okrajích cest, v sadech, vinicích, suchých světlých křovinách, na železničních náspech aj. Zapleveluje všechny plodiny. Díky relativně nižšímu rozšíření se jedná o méně významný plevelný druh.
BBCH 00 BBCH 21 BBCH 22 BBCH 32 BBCH 37 BBCH 65 BBCH 79 BBCH 79 BBCH 93