Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.229.117.191
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 34
Česká verze  English version  Deutsche Version

Adonis aestivalis L.

Hlaváček letní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma: Ohníček letní
Anglický název: Summer pheasant´s-eye
Slovenský název: Hlaváčik letný
Německý název: Sommer-Teufelsauge,
Sommer-Adonis
Kód Bayer (EWRS): ADOAE
Čeleď: Ranunculaceae / Pryskyřníkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý, ozimý polní plevel. Lodyhy přímé, 20 – 45 (- 60 cm) vysoké, v horní polovině chudě větvené, lysé a jen na bázi roztroušeně chlupaté. Dolní lodyžní listy řapíkaté, horní přisedlé; obojí mnohonásobně zpeřené v úzké čárkovité úkrojky, 0,5 – 1 mm široké, prostřední úkrojek zpeřeného listu na špičce často 3zubý. Květy jsou pravidelné, oboupohlavné, jednotlivé, (10-) 20 – 35 mm veliké; kališní lístky široce vejčité, ke koruně přitisklé, lysé, zdéli 2/3 – 3/4 korunních lístků; korunních lístků je 5 – 6 (-8), úzce vejčitých, červených, vzácně citrónově žlutých, na bázi často s tmavě fialovou až černou skvrnou. Po odkvětu zůstává na rostlině vejčitě válcovité souplodí, které se po dozrání rozpadá na jednotlivé, šedožluté až šedohnědé tvrdé nažky, které jsou lysé, hranatě hruškovité, (3,5-) 4,5 – 6 mm dlouhé, na povrchu s dolíčkovitými prohlubeninami, zakončené přímým zobánkem až 1 mm dlouhým.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete zpravidla od května do července a na jedné rostlině dozrává až několik set nažek (200), jež v půdě podržují klíčivost i několik roků. Klíčí nepravidelně, většinou na podzim nebo velmi brzy zjara. Na pole se dostávají převážně se špatně vyčištěným osivem obilnin.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířen v Evropě, Turecku, Iránu, severní Africe. U nás se vyskytuje převážně v teplých oblastech, jinde jen velmi roztroušeně a přechodně zavlékán. Roste na polích, úhorech, zvláště na výhřevných, suchých, vápnitých spraších. Zapleveluje nejčastěji ozimé obilniny, někdy také jařiny, prořídlé jeteloviny či okopaniny. Intenzifikace zemědělské produkce, zejména čištění osiva a intenzivní používání herbicidů, měla za následek výrazný ústup tohoto plevelného druhu z polních kultur. V současnosti se však v některých oblastech vyskytuje opět častěji. Jedná se o méně významný plevelný druh. Jako polní plevel škodí též i znehodnocováním rostlinných produktů. Obsahuje jedovaté látky a jeho příměs v krmivu je pro zvířata nebezpečná. Jsou-li nažky semlety s obilím, zbarvují mouku šedavě a způsobují hořkou příchuť chleba.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 65 BBCH 71 BBCH 79