Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 3.233.221.90
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 29
Česká verze  English version  Deutsche Version

Sisymbrium officinale (L.) SCOP.

Hulevník lékařský

Vědecká synonyma: Chamaeplium officinale (L.) WALLR.
Česká synonyma: Hulevníkovec lékařský
Anglický název: Hedge mustard
Slovenský název: Huľavník lekársky,
Huľavníkovec lekársky
Německý název: Weg-Rauke
Kód Bayer (EWRS): SSYOF
Čeleď: Brassicaceae / Brukvovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý plevelný druh. Lodyha přímá, (4-) 10 – 80 (-130) cm vysoká, od báze bohatě větvená, větve zprvu rozkladité až rozprostřené, výše vystoupavé, až 50 cm dlouhé, často tmavě fialově purpurové. Dolní a prostřední listy řapíkaté, peřenosečné, úkrojky nepravidelně laločnaté až hrubě zubaté, koncový úkrojek výrazný, laločnatý až zastřihovaný. Horní listy krátce řapíkaté, peřenosečné až hrálovité, hrubě až drobně zubaté. Květy drobné, v prodlouženém hroznovitém květenství, hrozny až 60květé. Kališní lístky kopinaté až vejčitě kopinaté, 1,8 - 3 mm dlouhé; korunní lístky obkopinaté až úzce obkopinaté, 2,6 – 4 (-4,4) mm dlouhé, citrónově žluté. Šešule těsně přitisklé k lodyze, (5-) 7 – 11 (-13) mm dlouhé, postupně se zužující od báze k vrcholu. Semena jsou 0,8 – 1,4 (-1,6) mm dlouhá, 0,6 – 1,1 mm široká, tmavě rezavě hnědá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativním způsobem. Kvete od května do podzimu a na jedné rostlině dozrává několik set semen (až 2 700), která jsou poměrně dlouze dormantní. Starší semena mohou klíčit z povrchové vrstvy půdy během celého vegetačního období, hromadně však klíčí semena na jaře. Rostliny vzešlé na podzim mohou přezimovat a časně na jaře pokračují ve vývoji.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířen je v Evropě (kromě nejsevernější), v Malé a Přední Asii, Zakavkazí, západní Sibiři, severní Africe. Zavlečen a někdy i zdomácnělý téměř po celém světě. U nás se hojně až roztroušeně vyskytuje po celém území státu, řidčeji v horských polohách. Roste v okolí sídel, podél komunikací, na rumištích, skládkách, zbořeništích apod., někdy i na polích a zahradách. Zpravidla na kyprých, živinami bohatých, kyselých až bazických půdách. Světlomilný druh. Na polích zapleveluje výjimečně zejména ozimé plodiny (řepka ozimá) a prořídlé víceleté pícniny. Jedná se o málo významný plevelný druh. Jeho přítomnost na pastvinách nebo v píci není žádoucí. Dříve se používal jako léčivá rostlina a ze semen se někdy vyráběla hořčice.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 15 BBCH 37 BBCH 65 BBCH 75 BBCH 79