Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 20
Česká verze  English version  Deutsche Version

Geranium dissectum L.

Kakost dlanitosečný

Vědecká synonyma:
Česká synonyma: Kakost dvousečný
Anglický název: Cut-leaved cranesbill
Slovenský název: Pakost strihaný,
Pakost prstnatovystrihovaný
Německý název: Schlitzblättriger Storchschnabel
Kód Bayer (EWRS): GERDI
Čeleď: Geraniaceae / Kakostovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý plevelný druh. Kořen tenký, kůlový, větvený. Z kořenové hlavy vyrůstají jedna až několik lodyh. Lodyhy přímé až vystoupavé, (15-) 30 – 50 (-70) cm dlouhé, s rovnovážně až nazpět odstávajícími chlupy, krycími i žláznatými, různě dlouhými, s červenofialovým nádechem. Růžice přízemních, dlouze řapíkatých listů, s čepelí dlanitodílnou až dlanitosečnou, s úkrojky hluboce členěnými v úzké cípy, zakončené krátkou špičkou, brzy odumírající. Lodyžní listy vstřícné, řapíkaté, hluboce dlanitě členěné, čepel listů až téměř ke střední žilce členěná. Palisty kopinaté, chlupaté. Květenstvím jsou dvoukvěté úžlabní vidlany; stopky květenství s květními stopkami kratší nebo nejvýš tak dlouhé jako listen, z jehož úžlabí vyrůstají. Kališní lístky kopinaté až vejčitě kopinaté, zelené. Korunní lístky obvejčité, 3,6 – 3,8 mm dlouhé, na vrcholu vykrojené, nachové. Zobanitý plod 14 – 16 mm dlouhý se v době zralosti rozpadá na 5 jednosemenných dílčích plodů, plody dlouze odstále chlupaté a žláznaté. Semena vejčitá až oválná, 2,1 mm dlouhá, 1,4 mm široká, s výraznou síťovitou skulpturou, tmavě hnědá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativním způsobem. Kvete od května do podzimu a na jedné rostlině dozrává až přes 100 semen. Semena klíčí nepravidelně. V čerstvém stavu klíčí semena málo, lépe pak po přezimování v půdě. V půdě si podržují klíčivost několik roků. Plody mohou být šířeny osivem, zvířaty, vodou, větrem apod.
Rozšíření a hospodářský význam: Původní areál druhu lze předpokládat ve Středozemí a dále na východ až do Iránu. Do západní a střední Evropy se druh rozšířil jako archeofyt, do severnějších částí Evropy synantropně až v novější době, podobně jako do Severní Ameriky, do Argentiny, do Kapska, Japonska aj. U nás se vyskytuje po celém území státu, ovšem s různou frekvencí výskytu, nejčastěji v teplejších polohách. Roste na polích, úhorech, mezích, náspech silnic a železnic, zahradách a parcích, kompostech, rumištích aj. Jedná se o rostlinu mírně teplomilnou, na půdách spíše čerstvě vlhkých, slabě kyselých až bazických, středně živinami bohatých, hlinitých, v mírném polostínu. Jako polní plevel se vyskytuje nejčastěji v prořídlých ozimých obilninách, někdy též jetelovinách aj. Jedná se o méně významný plevelný druh.
BBCH 00 BBCH 11 BBCH 14 BBCH 65 BBCH 73 BBCH 79