Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.192.20.240
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 7
Česká verze  English version  Deutsche Version

Agrostemma githago L.

Koukol polní

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Corncockle,
Corncampion
Slovenský název: Kúkoľ poľný
Německý název: Kornrade
Kód Bayer (EWRS): AGOGI
Čeleď: Caryophyllaceae / Hvozdíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý ozimý plevelný druh. Lodyhy přímé, jednoduché až bohatě větvené, (5-) 30 – 70 (-90) cm vysoké, zejména pod uzlinami přitiskle až šikmo odstále dlouze chlupaté. Nejdolejší listy úzce obkopinaté, za květu zaschlé; střední a horní lodyžní listy čárkovité až úzce podlouhlé, špičaté, zvláště při bázi rubu listu dlouze chlupaté. Květy ve volném chudokvětém vijanu, řidčeji jednotlivé terminální, dlouze stopkaté. Květy oboupohlavné, 5četné. Kalich 10 žilný; kališní trubka zprvu v obrysu podlouhlá, později podlouhle baňkovitá až eliptická, kožovitá, tuhá; kališní cípy čárkovité až čárkovitě kopinaté, bylinné, měkké, za květu obvykle delší než čepele korunních lístků, za květu a při dozrávání plodů jsou nejprve rozestálé, později k sobě přitisklé a odlamující se. Korunní lístky obvejčité nebo klínovité, celistvé až mělce vykrojené, nachově fialové s tmavšími proužky. Pakorunka chybí. Plodem je podlouhle vejčitá tobolka, 14 – 18 mm dlouhá, 5zubá, jednopouzdrá, mnohosemenná. Semena kulovitá až asymetricky kulovitě ledvinovitá, (2,4-) 2,8 – 3,5 mm v průměru, povrch matný a drsný od ostnitých bradavek, seřazených souběžně s obrysem semena. Nedozrálá semena jsou rezavá, zralá semena mají tmavošedé až černé osemení.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete nejčastěji od června do srpna a na jedné rostlině dozrává až několik set semen (většinou 200 – 500). Na poli se tobolky téměř neotvírají a semena se uvolňují většinou teprve při výmlatu z rozdrcených tobolek. Semena již po dozrání dobře klíčí (až 100%), avšak v půdě brzy ztrácejí klíčivost (životnost v půdě 1 rok). Na pole jsou semena zanášena špatně vyčištěným osivem ozimů, s nimiž současně klíčí – vzchází tedy zpravidla na podzim z hloubky do 5 - 7 cm. Do nástupu zimy vytvoří listovou růžici, která velmi dobře přezimuje.
Rozšíření a hospodářský význam: Koukol pochází pravděpodobně z Přední Asie, odkud pronikl s obilními kulturami nejen do celé Evropy (s výjimkou nejsevernější části), ale i do ostatních světadílů. V Evropě má v dnešní době centrum výskytu především v oblastech s méně vyspělým zemědělstvím. U nás byl kdysi hojným a běžně se vyskytujícím plevelným druhem na celém území státu, kde zapleveloval významně ozimé obilniny, ale i další zejména ozimé plodiny. Jeho ústup byl vyvolán zkvalitněním čištění osiv, podzimním zpracováním půdy, které ničí na podzim vzešlé klíční rostliny a v neposlední řadě také používáním herbicidů. V současné době se u nás objevuje tedy jen velmi vzácně, jeho výskyt má jen náhodný a přechodný charakter, většinou jsou nalézány jen jednotlivé exempláře, početnější populace jsou vzácné. Roste především na obilních polích či také častěji na ruderálních stanovištích. Vytváří statné a konkurenceschopné rostliny, které dokáží značně potlačit pěstované plodiny. Vlivem vzácného výskytu se však dnes jedná o hospodářsky nevýznamný plevelný druh. Naopak se stal předmětem ochrany, neboť je zapsán v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin ČR v kategorii kriticky ohrožených druhů (C1). Semena koukolu obsahují toxické saponiny (githagin), z minulých dob jsou známy otravy lidí i dobytka.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 16 BBCH 35 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 81 BBCH 89