Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.210.85.190
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 46
Česká verze  English version  Deutsche Version

Artemisia vulgaris L.

Pelyněk černobýl

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Mugwort
Slovenský název: Palina obyčajná
Německý název: Gemeiner Beifuß
Kód Bayer (EWRS): ARTVU
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Vytrvalý, statný, trsnatě rozložený, slabě nepříjemně páchnoucí plevelný druh. V půdě vytváří oddenek se svazčitými kořeny a slabšími kořenovými výběžky s kořeny, jež jsou rozloženy převážně v ornici. Z listových růžic vyrůstají časně na jaře plodné i neplodné, latnatě větvené, přímé, černofialové až tmavé, hranaté lodyhy, 60 – 120 cm vysoké, výjimečně i delší. Listy jsou střídavé, dosti proměnlivé, v obrysu široce vejčité, dolní krátce řapíkaté, 1x peřenoklané až lyrovitě peřenodílné s 1 – 2 jařmy úkrojků s 3 – 5laločným terminálním úkrojkem, lodyžní listy menší , ouškatě přisedlé, s úkrojky špičatými, hluboce laločnatými, horní s úkrojky celokrajnými, podvinutými, na líci lysé, tmavozelené, na rubu tence běloplstnaté. Laty husté s jednoduchými kopinatými listeny, úbory krátce stopkaté, drobné, na konci větévek nahloučené. Zákrov vejčitý, šedě plstnatý. Květy trubkovité, oboupohlavné, někdy pouze jednopohlavné samičí (okrajové), žluté až červenohnědé. Drobné nažky jsou v obrysu vejčitě kopinaté, dole zúžené, asi 2,8 mm dlouhé, matné, hnědožluté.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se generativně i vegetativně. Rostliny kvetou v červenci až září a na jedné rostlině dozrává až několik desítek tisíc nažek, které jsou snadno přenášeny větrem, vodou, zvířaty, půdou, komposty, nářadím apod. Již po uzrání jsou dobře klíčivé, nejlépe na povrchu nebo velmi mělce v půdě, avšak klíčivost poměrně brzo ztrácejí. Vegetativní rozmnožování je méně časté, pouze částmi kratších kořenových výběžků.
Rozšíření a hospodářský význam: Je hojně rozšířen v celém státě od nížin až do horského pásma, na všech půdách, zvláště v blízkosti obydlí, u cest, na rumištích, náspech, mezích, loukách, pastvinách, sadech, vinicích apod. Odtud se snadno šíří anemochorně či jinak na pole, do zahrad, trávníků, parků a na další stanoviště. Na orné půdě je zvláště nepříjemný ve víceletých pícninách, jež snadno potlačuje svým bujným vzrůstem. Zapleveluje však i jednoleté plodiny, především tam, kde se uplatňuje minimalizace ve zpracování půdy. Patří mezi velmi nebezpečné plevele s vysokou konkurenční schopností. Jeho výskyt v posledních letech stoupá. Dřevnatějící lodyhy a nepříjemně páchnoucí i chutnající rostliny snižují kvalitu píce a zvířata se jim vyhýbají. Jeho pyl je silně alergenní. Je sbírán též jako léčivá rostlina.
BBCH 00 BBCH 13 BBCH 14 BBCH 17 BBCH 31 BBCH 37 BBCH 51 BBCH 65 BBCH 69 BBCH 79 BBCH 89