Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.192.20.240
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 27
Česká verze  English version  Deutsche Version

Chenopodium hybridum L.

Merlík zvrhlý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Maple-leaved goosefoot
Slovenský název: Mrlík hybridný
Německý název: Bastard-Gänsefuss
Kód Bayer (EWRS): CHEHY
Čeleď: Chenopodiaceae / Merlíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletý pozdní jarní plevelný druh, v mládí je slabě pomoučený, v dospělosti lesklé byliny. Lodyha vzpřímená, (10-) 60 – 100 (-120) cm vysoká, většinou bohatě větvená, spodní větve téměř křižmostojné a do stran rozestálé. Listy řapíkaté, střídavé, na celé rostlině ± stejného tvaru; čepel v obrysu převážně pěti- až trojúhelníkovitá, oboustranně se (1-) 2 – 3 velkými, ostrými zuby, vzácně celokrajná, na vrcholu dlouze a ostře špičatá, na bázi mělce srdčitá nebo uťatá, na líci sytě zelená. Květenstvím je řídká licholata vidlanů chudokvětých klubíček. Květy oboupohlavné, velké, lysé nebo pomoučené; okvětí 5 (-6)četné, volné nebo nanejvýš v dolní třetině srostlé. Nažky v obrysu okrouhlé, (1,1-) 1,5 – 2 mm v průměru, zploštělé, na obvodu kýlnaté, vodorovně uložené; oplodí dosti silně přitisknuto k osemení; osemení černé, černohnědé až černošedé, se sítí nepravidelných prohlubenin.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativním způsobem. Rostliny kvetou od června do října a na jedné rostlině dozrává několik tisíc semen (1 000 – 15 000). Nažky mají nepravidelnou klíčivost, lépe klíčí po přezimování v půdě. Masově vzchází později na jaře i v létě, nejlépe z míst při povrchu půdy.
Rozšíření a hospodářský význam: Je rozšířen v mírném pásmu Evropy a Asie, s jižní hranicí výskytu v severní Africe, Iránu, Iráku a Číně. U nás archeofyt, roste především v teplejších oblastech státu. Vyskytuje se na úhorech, kompostech, rumištích, kolem komunikací apod., odkud se šíří na obdělávanou půdu, do polí a zahrad. Osidluje zejména živinami bohaté, humózní, lehké půdy. Rostliny snášejí i polostín (např. v parcích, na kompostech). Zapleveluje zejména širokořádkové plodiny (okopaniny, zeleniny), řidčeji nezapojené porosty obilnin. Na úrodných a zejména zavlažovaných půdách vytváří statné a silně větvené rostliny. Je citlivý na nízké teploty a na podzim již při prvních mrazících odchází. Jedná se o méně významný plevelný druh.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 16 BBCH 35 BBCH 36 BBCH 65 BBCH 85 BBCH 85