Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 44.192.20.240
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 17
Česká verze  English version  Deutsche Version

Erophila verna (L.) DC.

Osívka jarní

Vědecká synonyma: Draba verna L.
Česká synonyma:
Anglický název: Common whitlow-grass
Slovenský název: Jarmilka jarná
Německý název: Frühlings-Hungerblümchen
Kód Bayer (EWRS): ERPVE
Čeleď: Brassicaceae / Brukvovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá efemérní, drobná, 3 – 15 (-25) cm vysoká bylina. Rostlina vytváří přízemní listovou růžici, z níž vyrůstá jeden či několik tenkých bezlistých stvolů, které jsou v dolní části chlupaté převážně 3 – 4 ramennými chlupy. Listy v růžici kopisťovité, obkopinaté nebo úzce obvejčité, na vrcholu obvykle zašpičatělé, na bázi v široký plochý řapík obvykle znenáhla zúžené, celokrajné nebo nepravidelně oddáleně zubaté. Hroznovité květenství (1-) 3 – 30 květé. Kališní lístky vejčité, ploché, zelené, na okraji s bílým nebo narůžovělým lemem. Korunní lístky bílé, 1,3 – 2,5 (-4) mm dlouhé, obvykle do 1/3 – 1/2 poměrně širokým zářezem dvouklané až dvoudílné. Plodem jsou ploché, podlouhlé nebo elipsoidní šešulky, (3-) 5 – 10 mm dlouhé, 2 – 4x delší než široké, vzpřímené. Obsahují asi 12 – 30 drobných, zploštělých, vejcovitých, (0,3-) 0,4 – 0,5 mm dlouhých, žlutohnědě až hnědě zbarvených semen.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativním způsobem. Kvete časně na jaře, od března do dubna a na jedné rostlině dozrává až několik set semen (až 2 000). Semena klíčí z povrchových vrstev půdy již na podzim, během zimy i časně na jaře a mladé rostliny se velmi rychle vyvíjejí a ještě na jaře ukončují svůj životní cyklus a usychají. Semena krátce po dozrání snadno vypadávají kolem rostliny na povrch půdy, odkud mohou být odnášena větrem a vodou.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v Evropě s výjimkou arktického pásu, řidčeji v jižní a jihovýchodní části, dále v severní Africe, Přední a Střední Asii, západní Sibiři. Zavlečena do Severní Ameriky, na Tasmánii a Nový Zéland. V České republice roste hojně po celém území od nížin až po horské polohy. Roste v nezapojených travních porostech, polích, cestách, náspech apod., vesměs jako pionýrská rostlina na volných plochách. Vyskytuje se na půdách chudých i bohatých, nejčastěji však písčitých. Rostliny jsou velmi odolné vůči nepříznivým klimatickým a půdním podmínkám. Zapleveluje hlavně přezimující plodiny (ozimé obilniny) a prořídlé jeteloviny. Jedná se o málo významný plevelný druh, s nízkou konkurenční schopností a s omezeným výskytem soustředěným pouze do nezapojených porostů plodin časně jarního období.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 19 BBCH 51 BBCH 61 BBCH 69 BBCH 75 BBCH 89