Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 34.239.176.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 30
Česká verze  English version  Deutsche Version

Arenaria serpyllifolia L.

Písečnice douškolistá

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Thyme-leaved sandwort
Slovenský název: Piesočnica dúškolistá
Německý název: Sandkraut,
Quendelblättriges Sandkraut,
Thymianblättriges Sandkraut
Kód Bayer (EWRS): ARISE
Čeleď: Caryophyllaceae / Hvozdíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Drobný, jednoletý ozimý, často trsnatě až polštářovitě rozložený plevel s krycími nazpět ohnutými a žláznatými chlupy. Lodyhy přímé nebo z krátce poléhavé báze vystoupavé, (1,4-) 5 – 20 cm vysoké. Listy vstřícné, celokrajné, široce vejčité až kopinaté, tupě špičaté až špičaté, dolní kratičce řapíkaté, horní přisedlé a na bázi krátce srostlé. Drobné pravidelné pětičetné a oboupohlavné květy jsou sestaveny ve vidlanovité květenství; kališní lístky vejčitě kopinaté až kopinaté, s bezbarvým lemem, vynikle 3žilné; korunní lístky bílé, 1,5 – 3 mm dlouhé, kratší než kališní. Plodem je hruškovitá tobolka, pukající nejčastěji šesti zuby, která bývá i po dozrání uzavřena v kalichu. Semena drobná, široce ledvinovitá, 0,4 – 0,7 mm dlouhá, 0,3 – 0,6 mm široká, hnědá až šedočerná, na povrchu jemně bradavčitá.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od května do září či až pozdního podzimu a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc semen. Semena jsou krátce dormantní, klíčí však nepravidelně během celého roku z povrchových vrstev půdy. Semena jsou snadno šířena větrem a vodou.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v Evropě, Asii a zavlečená do Severní Ameriky a do Austrálie. U nás se běžně vyskytuje po celém území státu, od nížin až po horské oblasti. Roste na okrajích cest, chodnících, železničních náspech, polích, zahradách, vinicích, suchých trávnících, zídkách, písčinách aj. Nejvíce na lehčích a chudších půdách, kde není potlačována zápojem kulturních rostlin a vzrostlejších plevelů. Zapleveluje ozimé obilniny, prořídlé jeteloviny, ale též i jařiny a okopaniny, častá na strništích. Jedná se o málo významný, konkurenčně slabý plevelný druh, zpravidla s minimální škodlivostí. Hustý zápoj rostlin písečnice může chránit půdu před vodní a větrnou erozí.
BBCH 00 BBCH 22 BBCH 23 BBCH 24 BBCH 34 BBCH 65 BBCH 65 BBCH 79