Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 34.239.176.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 30
Česká verze  English version  Deutsche Version

Holosteum umbellatum L.

Plevel okoličnatý

Vědecká synonyma:
Česká synonyma:
Anglický název: Jagged chickweed
Slovenský název: Burinka okolíkatá
Německý název: Spurre,
Dolden-Spurre,
Doldige Spurre
Kód Bayer (EWRS): HLOUM
Čeleď: Caryophyllaceae / Hvozdíkovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá efemérní sivozelená bylina, řidčeji zcela lysá, častěji žláznatě chlupatá. Časně na jaře se objevují zdánlivé přízemní listové růžice, z nichž brzy vyrůstá několik vystoupavých až přímých, (2-) 4 – 32 (-39) cm vysokých, většinou nevětvených lodyh. Listy vstřícné, přisedlé, vejčitě kopinaté až kopinaté, celokrajné, tupě špičaté až špičaté. Květenství (1-) 5 – 13 (-19) květý zdánlivý okolík. Květní stopky zprvu vzpřímené, po odkvětu nazpět odstávající až sehnuté, za plodu opět vzpřímené. Listeny asi 2 mm dlouhé s úzkým bílým lemem. Květy pravidelné, pětičetné, oboupohlavné; kališní lístky vytrvalé, vejčitě kopinaté až kopinaté, špičaté; korunní lístky úzce obvejčité až obkopinaté, 2,2 – 5,1 mm dlouhé, na vrcholu zpravidla se 3 nepravidelnými zuby, bílé až narůžovělé. Plod podlouhle vejcovitá tobolka, 2,5 – 6,4 mm dlouhá, otevírající se nejčastěji 6 ven zahnutými zuby. Semena štítovitého tvaru, 0,7 – 0,9 mm dlouhá, 0,4 – 0,7 mm široká, s podélným hřebenitým výrůstkem na jedné straně a s podélnou rýhou ve střední části protilehlé strany, na povrchu bradavčitá, rezavě zbarvená.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativně. Kvetoucí rostliny se objevují od března do května, rychle dozrávají a vysemeňují. Jedna rostlina vyprodukuje zpravidla několik set semen, která po dozrání klíčí špatně. Teprve po delším uložení a přezimování v půdě klíčí hromadně, hlavně velmi mělce při povrchu půdy, na podzim nebo velmi časně zjara. Semena mohou být na další stanoviště šířena nářadím, vodou, silným větrem aj.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířen v mírném až meridionálním pásmu od západní Evropy a severozápadní Afriky po Střední Asii. U nás roste v teplejších oblastech nížin až středních poloh na sušších nezapojených travnatých místech, výslunných stráních, polích, úhorech, vinicích, okrajích polních cest, železničních náspech apod. Na orné půdě zapleveluje někdy nezapojené porosty ozimých obilnin a jetelovin. Jedná se nevýznamný plevel s nízkou konkurenční schopností a s omezeným výskytem do časně jarního aspektu vegetace.
BBCH 00 BBCH 14 BBCH 63 BBCH 63 BBCH 73 BBCH 89