Herba
Atlas plevelů
verze 2.2
Client: 34.239.176.54
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 59
Česká verze  English version  Deutsche Version

Gnaphalium uliginosum L.

Protěž bažinná

Vědecká synonyma: Filaginella uliginosa (L.) OPIZ
Česká synonyma: Protěž močálová,
Protěženka bahenní
Anglický název: Marsh cudweed
Slovenský název: Bielolístok barinný
Německý název: Sumpf-Ruhrkraut
Kód Bayer (EWRS): GNAUL
Čeleď: Asteraceae / Hvězdnicovité  zobrazit druhy...
Botanický popis: Jednoletá časně jarní, 2 – 20 (-30) cm vysoká bylina, plstnatá, olysalá nebo lysá, bez nekvetoucích výběžků. Lodyha přímá nebo vystoupavá, vzácně poléhavá a zakořeňující, od báze bohatě větvená nebo větvená jen v horní části. Listy celokrajné, jednožilné, přitiskle šedoplstnaté až lysé; dolní listy brzy odumírající, podlouhle obvejčité nebo kopisťovité, na vrcholu tupé; střední úzce kopinaté až kopisťovité, dlouze zašpičatělé; horní podlouhlé, kopisťovité nebo čárkovitě kopinaté, na vrcholu znenáhla zašpičatělé, někdy tupé. Úbory přisedlé, malé, 2 – 4 mm dlouhé, po 3 – 10 nahloučené ve vrcholových klubíčkách podepřených listeny převyšujícími květenství. Zákrov pohárkovitý, víceřadý; lůžko úboru ploché, bez plevek. Květy trubkovité, bělavé, v dolní části nazelenalé, v horní části nahnědlé; okrajové květy samičí, v počtu 80 – 100, s korunou niťovitou; středové květy oboupohlavné, v počtu 5 – 8, s korunou trubkovitou nebo široce nálevkovitou, 5cípou. Nažky elipsoidní nebo válcovité, okrajové zploštělé, 0,5 – 0,6 mm dlouhé, 0,1 – 0,2 mm široké, lysé nebo krátce chlupaté, světle hnědé, s jednořadým snadno opadavým chmýrem.
Reprodukce a šíření: Rozmnožuje se pouze generativním způsobem. Kvete od července do října a na jedné rostlině postupně dozrává až 500 nažek, které jsou snadno roznášeny větrem. Mají jen velmi krátkou dormanci a mohou klíčit a vzcházet po celý rok. V půdě vydrží životné kolem 5 let.
Rozšíření a hospodářský význam: Rozšířena v Evropě, Asii, pravděpodobně také v severní Africe. Zavlečena v Severní Americe a v Grónsku. U nás se vyskytuje hojně na celém území státu, nejvíce však ve středních a vyšších polohách, zvláště v rybničních oblastech jižních Čech a jižní Moravě, méně často v nížinách a horských polohách. Roste na vlhčích polích, podmáčených cestách, dnech letněných rybníků a jejich okolí, náplavách aj. Na půdách vlhčích, humózních, bohatých na živiny, různého zrnitostního složení, většinou nevápnitých. Trvalé sucho nesnáší a brzo na takových stanovištích ustupuje. Je indikátorem zamokřených stanovišť, půd utužených. Zapleveluje především okopaniny a všechny plodiny s malým zápojem porostu, častá na strništích. Jedná se o drobný, málo významný plevel s nízkou konkurenční schopností.
BBCH 00 BBCH 12 BBCH 19 BBCH 36 BBCH 51 BBCH 61 BBCH 89